Hastig nedläggning av AF kan skada samhället

Debatt 13:15 28 mars, 2019

Att lägga ned hälften av Arbetsförmedlingens kontor kommer framför allt att drabba dem med svag förankring på arbetsmarknaden. Staten har ett ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. S, MP, C och L bör skjuta till resurser i vårändringsbudgeten, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Eva Nordmark, TCO.

Att människor som är arbetslösa har möjlighet att få stöd och utbildning för att stärka sin kompetens och en möjlighet att matchas mot tänkbara arbetsgivare är centralt i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är så vi har sett till att allas förmågor tas till vara men också att tekniska framsteg och strukturomvandling leder till nya och bättre jobb. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är en viktig förklaring till Sveriges höga sysselsättning och arbetskraftsdeltagande.

Nu hotas en av grundbultarna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen står, till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas inför stora och snabba nedskärningar. Mer än hälften av alla Arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ned och på övriga kontor väntar stora personalnedskärningar. Budgeten innebär också en dramatisk nedskärning av resurserna till arbetsmarknadspolitiska insatser som utbildning och anställningsstöd. Det innebär att betydligt färre arbetslösa kommer att få det stöd som behövs för att de ska komma i arbete. Raseringen riskerar att leda till en snabbt ökad långtidsarbetslöshet samtidigt som vi kan förvänta oss en svagare konjunktur under kommande år.

I januariöverenskommelsen har S, MP, C och L enats om en reformering av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer ska ersätta stora delar av det som myndigheten hittills har gjort. Men fristående aktörer kommer inte att på kort sikt kunna fylla det tomrum som Arbetsförmedlingen lämnar efter sig, i synnerhet inte på mindre orter. Att lägga ner kontor och minska personalen innan något nytt system är på plats är ytterst oansvarigt. Det kommer att leda till en osäkerhet bland många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Redan idag saknar Arbetsförmedlingen kontor i över 70 kommuner. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest.

Vi är därför djupt bekymrade över det snabba förloppet och över vilka konsekvenserna kan tänkas bli, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Den oron delar vi med ledande arbetsmarknadsforskare och expertis på området.

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3), som i över två år har analyserat svensk arbetsmarknadspolitik, konstaterar att det helt saknas fristående leverantörer av stöd och matchning i vart tionde leveransområde. Varken Arbetsförmedlingen eller fristående aktörer kommer att kunna erbjuda arbetssökande eller arbetsgivare någon adekvat service i stora delar av landet. Digitala tjänster kommer heller inte att kunna fylla tomrummet. Så sent som för ett halvår sedan riktade IAF kritik mot Arbetsförmedlingen för brister i stödet till arbetssökande som inte använder digitala tjänster.

För att mildra de negativa effekterna och säkra en hållbar omställning av arbetsmarknadspolitiken är vår uppfattning att S, MP, C och L behöver enas om ett antal brådskande åtgärder:

  • Skjut till resurser till arbetsmarknadspolitiken i vårändringsbudgeten – såväl på förvaltningsanslaget som till arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa tillgång till kvalificerad service i hela landet. Låt inte upparbetade samverkansstrukturer och kontakter på lokala arbetsmarknader gå förlorade i en forcerad omstrukturering.
  • Ta till vara Arbetsmarknadsutredningens gedigna arbete. Skicka ut betänkandet på remiss för att få till stånd en kunskapsbaserad diskussion om arbetsmarknadspolitikens förutsättningar inklusive möjligheten att i större utsträckning använda reguljär utbildning i arbetsmarknadspolitiken.
  • Revidera tidsplanen för Arbetsförmedlingens omvandling.

Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Vi förväntar oss att regeringen, C och L agerar på ett ansvarsfullt sätt för att säkra tillgången till bra och likvärdig service oavsett var i landet man bor.

Eva Nordmark
ordförande TCO

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LOTCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.