E. Yrkeshögskolans roll i den i eftergymnasiala utbildningen

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som växer. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor och trycket att få starta- och delta i yh-utbildningar är högt. Samtidigt utgör yrkeshögskolan fortfarande endast omkring en tiondel av den eftergymnasiala utbildningen. 

På seminariet diskuteras yrkeshögskolans roll. Vilka är kompetensbehoven på arbetsmarknaden framöver och hur matchas de bäst mot olika eftergymnasiala utbildningsformer. Bör gränsdragningen mellan yrkeshögskola och högskola ses över och hur påverkar det dimensionering och resurstilldelning? En viktig fråga som tas upp är tidigare studenters etablering på arbetsmarknaden på kort- och lång sikt. Även internationella trender inom yrkesutbildningen kommer att beröras.


Medverkande: 
Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Roger Haddad (Fp), ledamot i riksdagens utbildningsutskott,
Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket
Jesper Lundholm, utredare, Unionen
Louise Malmström (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega

14:35 10 juni, 2013 Utbildning

Så tycker TCO om välfärdsutredningen

Remisstiden för att svara på Välfärdsutredningens slutbetänkande går ut den 24 februari. TCO har skickat in sitt remissvar och avstyrker utredningens huvudförslag om reglering av tillåten vinstnivå.

Läs mer här

TCO söker utbildningskoordinator till TCO Fackliga Akademi

Vill du utveckla och genomföra kurser, seminarier, studieresor och andra utvecklingsinsatser för TCO-förbundens förtroendevalda och anställda?

Läs mer här

Ny rapport från TCO: Återkommande utveckling

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet. Läs vår rapport om behovet av ett omställningsuppdrag för högskolan här

Läs mer här

Se seminariet Återkommande utveckling i efterhand

Se livesändningen här

Titta!
image description

Ny rapport om Högskolans omställningsuppdrag

Har du någonsin tänkt att du skulle behöva vidareutbilda dig för att utvecklas i ditt nuvarande jobb, eller för att kunna byta jobb i framtiden? I så fall är du inte ensam. I många yrken höjs eller förändras kunskapskraven och det är inte alltid man som individ hinner med att uppgradera sin kunskap i motsvarande grad.

TCOs heldagskonferens om utbildning i framtidens arbetsliv

Anmäl dig nu!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här

Vad händer när A.I.s vill leva Like a Swede?

Se succéfilmen om hur robotarna startar fackförbund här.

Läs mer här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund