D. Hur många ska plugga - och vad får de kosta?

En grundläggande fråga i svensk högskolepolitik är hur resurserna till den högre utbildningen ska fördelas. 

Behöver vårt resursfördelningssystem förändras och i så fall hur? Vilka prioriteringar styr hur utbildningsplatserna ska fördelas mellan olika eftergymnasiala utbildningsformer, mellan distans- och campusplatser, mellan olika studieorter och lärosäten? Bör Sverige ha nationella mål och i så 
fall vilka? I ett internationellt perspektiv är det också viktigt att diskutera hur vi förhåller oss till olika mål och nivåer inom exempelvis 
EU och OECD.

Medverkande: 
Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
Anders Söderholm, rektor, Mittuniversitetet 
Inger Rydén Bergendahl, revisionsråd, Riksrevisionen
Ulrika Carlsson (C), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Moderator: 
Tobias Smedberg, Agenda PR

14:34 10 juni, 2013 Utbildning

Återkommande utveckling

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet. TCO bjuder därför in till ett seminarium om behovet och utformningen av ett politiskt omställningsuppdrag till högskolan. Under seminariet presenteras TCO:s nya rapport Återkommande utveckling - Förslag till ett omställningsuppdrag för högskolan.

Läs mer här
image description

Facklig framgång i CETA-avtalet

Det är mycket prat om murar just nu. Muren som fenomen har nog inte varit så här het i den politiska diskursen sedan november 1989. Men nu handlar dessvärre debatten snarare om att bygga än att riva murar.

Anmäl dig nu till TCOs konferens om utbildning i framtidens arbetsliv

På framtidens arbetsmarknad kommer det inte att räcka att utbilda sig en gång och fler kommer behöva fylla på med utbildning senare i livet. Anmäl dig nu till TCOs konferens om utbildning i framtidens arbetsliv.

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här

Öppenhet en grundsten för välståndet

Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson skriver att de till Socialdemokraternas partikongress kommer att föreslå att regelverket för arbetskraftsinvandring förändras så att färre personer får komma till Sverige för att arbeta (DN Debatt 14/2). Det är en mycket oroväckande signal, i synnerhet i en tid då länder runt om i världen sluter sig inåt, skriver Eva Nordmark, TCO.

Läs mer här

Fel att lägga skatt på bankpersonalen

TCO har idag lämnat in sitt remissvar om det som kommit att kallas för bankskatt. Vi tycker inte att regeringens förslag är bra. Om man ska införa en ny skatt bör den utformas på ett annat sätt. TCO, Finansförbundet och FTF – fackförbundet för försäkring och finans har arbetat fram ett sånt förslag. I vårt remissvar kan du läsa mer.

Läs mer här

Vad händer när A.I.s vill leva Like a Swede?

Se succéfilmen om hur robotarna startar fackförbund här.

Läs mer här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund