B: Validering – varför behövs det och hur går det till?

13:13 10 juni, 2013

Ansvaret för validering av reell kompetens inom utbildningssektorn är fördelat på olika myndigheter: Myndigheten för yrkeshögskolan, Högskoleverket och lärosätena. Inom EU pågår en process för att knyta samman de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) med den europeiska (EQF). 


Syftet är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta det livslånga lärandet. På detta seminarium diskuteras arbetet med att förbättra validering av reell kompetens i Sverige och vilka konsekvenser det nya 
nationella kvalifikationsramverket (NQF) kan få.

Medverkande:
Anna Kahlson, nationell samordnare  
Myndigheten för yrkeshögskolan
Aleksandra Sjöstrand, utredare Högskoleverket
Moderator: Ulrika Hektor, utredare Unionen

TCO kommenterar 2018 års statsbudget

Regeringen har idag presenterat statsbudgeten för 2018. Ur ett TCO-perspektiv finns det många välkomna besked, men det finns också en del som saknas. När det handlar om skattefrågorna visar de turer som varit att det är hög tid för en övergripande skattereform.

Läs mer här

Fackliga framgångar gör oss positiva till CETA

Idag träder Ceta, det omtalade frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, i kraft. Läs Eva Nordmarks debattartikel på Dagens Arena.

Läs mer här
image description

Lärorik praktik i Växjö!

Runt om i landet finns vi i TCO. I en rad olika branscher och yrken. Igår var jag på besök i Växjö för att träffa och samtala med några av de som gör den fackliga organiseringen möjlig genom sitt engagemang och djupa kunskap. Med mig på resan var två riksdagsledamöter som skulle praktisera på två olika arbetsplatser, för att få mer kunskap om TCO:arnas vardag ser ut.

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund