B: Validering – varför behövs det och hur går det till?

13:13 10 juni, 2013

Ansvaret för validering av reell kompetens inom utbildningssektorn är fördelat på olika myndigheter: Myndigheten för yrkeshögskolan, Högskoleverket och lärosätena. Inom EU pågår en process för att knyta samman de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) med den europeiska (EQF). 


Syftet är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta det livslånga lärandet. På detta seminarium diskuteras arbetet med att förbättra validering av reell kompetens i Sverige och vilka konsekvenser det nya 
nationella kvalifikationsramverket (NQF) kan få.

Medverkande:
Anna Kahlson, nationell samordnare  
Myndigheten för yrkeshögskolan
Aleksandra Sjöstrand, utredare Högskoleverket
Moderator: Ulrika Hektor, utredare Unionen

Karensavdrag ger en rättvisare försäkring

Regeringen föreslår nu, helt i enlighet med TCOs linje, att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall.

Läs mer här
image description

Låt oss fira och värna det öppna Europa

Idag firas Europadagen runt om i Europa. Att vi firar Europa just den 9 maj är för att högtidlighålla den så kallade Schumandeklarationen som lade grunden för det europeiska samarbetet. Det är ett bra tillfälle att reflektera kring var vi står och vart vi är på väg med EU. Och just det kommer jag att göra när jag idag deltar i ett seminarium om EU:s framtid som ingår i programmet för den svenska upplagan av Europadagen.

De är framtidens 99 mäktigaste

TCO utser för tredje året i rad framtidens 99 mäktigaste. Listan toppas av en handbollsspelare med civilkurage, en nyckelspelare i ett parti i kraftig medvind och en ungdomspolitiker med fingertoppskänsla.

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund