Skattereform

Vi i TCO har alltid varit aktiva i skattepolitiska frågor särskilt när det gäller inkomstskatter för tjänstemän.

Genom TCO:s 75 åriga historia har vi arbetat för många förändringar. Bland annat var TCO oerhört pådrivande för införandet av individuell beskattning, som kom 1971. Det betydde att det lönar sig att arbeta både för kvinnor och män och är därför en av de viktigaste jämställdhetsreformerna.
Den 7 november 1989 presenterades det som kom att kallas ”Århundradets skattereform”. TCO var starkt bidragande till såväl skattereformens innehåll men också som brobyggare mellan blocken så att den faktiskt kunde bli av.
Men 30 år senare är det dags att ta nya tag och blicka framåt.


TCO tycker att:

• Det är tid att lägga grunden för en samlad översyn av skattesystemet.
• Sverige behöver en ny bred skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig anstränga sig och att ta ansvar.
• En skattereform ska gynna fler jobb och  växande företag och därmed säkra välfärdens långsiktiga finansiering.
• Skattereformen ska vara fullt finansierad, genom ökade skatteintäkter från konsumtion, miljöskadlig verksamhet och kapital.


Skattereform för en ny tid - Läs hela förslaget här. (pdf)

Skattereform för en ny tid - Underlag till TCO:s skattepolitiska program (pdf)

TCO:s förslag i korthet

Karin Pilsäter, TCO:s skattepolitiska expert, om hur TCO jobbat med skattefrågan genom åren och varför TCO tycker det är dags för en ny skattereform (video)

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund