Dela mer lika på föräldraledigheten

13:35 27 mars, 2018

Kvinnor och män behöver dela mer lika på föräldraledigheten för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Här är TCO:s förslag till politiken för att nå dit.

  • Inför en tredelning av föräldraförsäkringen.
  • Inför en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen – en klumpsumma för föräldrar som delar lika (40/60) på föräldrapenningdagarna fram till barnets tvåårsdag. Det ger föräldrar positiva ekonomiska incitament att dela lika på heltidsföräldraledigheten när barnet är litet.
  • Byt ut de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen mot 90 föräldratidsdagar med ersättning på sjukpenningnivå som får tas tio dagar om året under barnets uppväxt, fem per förälder om barnet har två vårdnadshavare. Övriga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag. Förslaget uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten innan förskolan och förenklar för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet under barnets uppväxt.
  • Ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla sin handläggning och information till föräldrar kring föräldraförsäkringen så att föräldrar kan göra välinformerade val och väga in både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Vetenskaplig kunskap i beteendeekonomi bör användas så att olika former av nudging hjälper föräldrar att välja att dela lika. Nudging kan till exempel vara att utforma Försäkringskassans system så att det är praktiskt sett enklare att välja ett jämställt föräldrapenningsuttag och att utnyttja det faktum att människor är mer benägna att välja det alternativ som uppfattas som huvudalternativet eller det förvalda ”icke-vals-alternativet”. Även lättillgänglig information i valsituationen kan bidra till ett mer jämställt uttag, i det här fallet skulle kortfattad och tydlig information om de negativa konsekvenserna för kvinnors livsinkomster som följer av lång föräldraledighet kunna påverka mot ett jämställt uttag.
  • Det behöver utredas närmare om och hur föräldraförsäkringen kan förändras så att den fungerar bättre för egenföretagare och kombinatörer. När det finns fler egenföretagare bland män än bland kvinnor och föräldraförsäkringen är sämre anpassad för egenföretagare än anställda, blir det svårare att nå en jämställd fördelning av föräldraledigheten.
  • Resurser behöver satsas inom vård och omsorg på jämställt föräldraskap. Bland annat behöver personal inom mödravården, BVC och öppna förskolan som möter blivande och nyblivna föräldrar ha bra kunskap om jämställt föräldraskap. Det behöver skapas utrymme för pappor att diskutera sitt föräldraskap inom ramen för föräldrautbildningar, föräldragrupper och öppna förskolans verksamheter.

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund