Arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll

13:47 27 mars, 2018

Kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Här är TCO:s förslag till politiken för att nå dit.

  • Säkerställ att finansiering och ambitionsnivå är i samklang så att arbetsbelastning blir rimlig och arbetsvillkor även i övrigt blir goda inom offentligt finansierade välfärdstjänster som till största delen utgörs av kvinnodominerade yrken inom vilka arbetsmiljön generellt är sämre. Hälsosam arbetsbelastning med balans mellan krav och resurser lägger grunden för både hög kvalitet i välfärdstjänsterna och bra arbetsmiljö för de anställda. Utvecklat ledarskap, färre antal medarbetare per chef och minskad detaljstyrning av professionerna är andra utmaningar för välfärdssektorn som främjar friskare arbetsplatser och bättre resultat, vilket i sådant fall kommer kvinnodominerade yrken till del.
  • Utred möjligheten och potentialen i att införa hälsobokslut inom offentlig sektor med fokus på arbetsbelastning i syfte att synliggöra och göra det möjligt att jämföra arbetsbelastningen inom olika verksamheter och organisationer och delar av dem. Beslutsfattare, politiker och chefer på olika nivåer behöver underlag för att styra mot hälsosam arbetsbelastning. För medborgare och arbetssökande är information kring arbetsbelastning viktig input för att kunna bedöma kvalitet respektive arbetsvillkor samt göra välinformerade val.
  • Arbetsmiljöverket behöver särskilt följa utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna och särskilt fokus bör ägnas åt kvinnodominerade verksamheter som välfärdstjänster där studier har visat att bristerna i arbetsmiljön är särskilt stora.
  • Sjukförsäkringen behöver utvecklas så att sjukskrivnas vägar tillbaka till arbete breddas. För det första borde ett nytt steg i rehabiliteringskedjan införas så att sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot arbeten där dennes kompetens kan tas till vara innan arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden. För det andra behöver flexibiliteten vid deltidssjukskrivning öka. Och för det tredje behöver möjligheterna att studera med rehabiliteringsersättning förbättras.
  • Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering behöver förtydligas, liksom kravet på arbetsgivare att erbjuda sina anställda kvalitetssäkrad företagshälsovård.

 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO: Så får vi fler än 4 av 10 att hänga med

Om Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation är det oroväckande när 4 av 10 yrkesaktiva anser att de inte får tillräckligt med vidareutbildning. Här är tre förslag på hur det kan bli bättre, skriver Eva Nordmark.

Läs mer här

TCO:s program i Almedalen

I TCO-landet i Almedalen hittar du evenemang och mingel från 11 av våra 14 medlemsförbund. Hela programmet hittar du här på webbplatsen. TCO-landet är också en plats för nätverkande eller bara för att vila. Vi ses i Visby!

Läs mer här

Laddar ...

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund