Utbildning: Hur facket kan bidra till ökad inkludering och mångfald

För att skapa verksamhet och idéer som gynnar mångfaldsarbetet på arbetsplatsnivå har TCO tillsammans med förbunden utvecklat konceptseminarier som kan genomföras på förbundens arbetsplatser. Seminarierna syftar till att väcka diskussioner kring inkludering och allas lika rätt genom att bland annat ta fasta på kopplingen mellan mänskliga rättigheter och det fackliga arbetet.

Konceptet kallas ”Öppna arbetsplatsen”, innehåller tre seminarier: ”Facket och mänskliga rättigheter”, ”Strategier på din arbetsplats” samt ”Hur kan vi engagera oss lokalt för ett öppet samhälle och arbetsliv”. Öppna arbetsplatsen-seminarierna arrangeras av respektive förbund eller TCO-region lokalt och ska knytas samman med det stödmaterial som finns att ladda ner på den här sidan.

Seminarierna förväntas ha tre delar.

1) Kunskapsfokus kring mänskliga rättigheter och facket.

2) Strategier på arbetsplatsen.

3) Lokala nätverk för ett öppet samhälle och arbetsliv.

Ladda ner arrangörshandledningen här. Det är en enkel handbok där du vägleds i hur varje seminarium kan se ut.

Öppna arbetsplatsen togs fram av TCOs strategigrupp för mångfaldsfrågor i samarbete med Sensus studieförbund 2016.  

Klicka på bilderna för att starta respektive film. Läs mer i arrangörshandledningen (pdf). 

Introduktion:


Film 1: Facket och mänskliga rättigheter i arbetslivet


Ladda hem första filmen här.

Film 2: Strategier för ökad inkludering på din arbetsplatsLadda hem andra filmen här.

Film 3: Hur kan vi engagera oss för ett öppet samhälle och arbetsliv?


Ladda hem tredje filmen här.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund