Jämställdhetsindex

TCOs första Jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige i genomsnitt tog ut 72,6 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn under förra året.

Index baserat på föräldraledighet och vård av barn
Jämställdhetsindex tar hänsyn till hur uttaget av föräldrapenning fördelar sig mellan könen. Vi har slagit ihop de två olika sorterna föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning, som till största del tas ut innan barnet börjar förskola (sk föräldraledighet).

Beräkningarna utgår från Försäkringskassans statistik över uttagen föräldraledighet och ledighet för vård av barn (VAB) under kalenderåret 2015. Indexet vägs ihop av kvinnors respektive andelar av, dels totala antalet uttagna dagar med föräldrapenning under det senaste kalenderåret dels totala uttaget av dagar för VAB under samma period. Ett jämställt uttag motsvaras av ett index på 50.

Jämställdhetsindex 2015 runt om i landet
Årets vinnare är föräldrarna i Västerbottens län med ett jämställdhetsindex på 68,2. Det innebär att kvinnor i Västerbotten sammanlagt tar ut 68,2 procent och män 31,8 procent av föräldraledighet och VAB. Föräldrarna i Västerbotten leder med en och en halv procentenhet före tvåan som är föräldrarna i Gotlands län som har ett index på 69,7. Trea är föräldrarna i Uppsala län med ett index på 70,4 tätt följd av föräldrarna i Jämtlands län och Stockholms län.

Längst ner i tabellen hittar vi föräldrarna i Skåne län med index 75. Alltså tar kvinnor i Skåne sammanlagt ut 75 procent av föräldraledighet och vab. Män i Skåne tar sammanlagt ut 25 procent. Det ser inte så mycket bättre ut i Gävleborgs län som har ett Jämställdhetsindex på 74,4 och Värmlands län med index 74,3.

10:08 10 juni, 2016 Jämställdhet

Så tycker TCO om välfärdsutredningen

Remisstiden för att svara på Välfärdsutredningens slutbetänkande går ut den 24 februari. TCO har skickat in sitt remissvar och avstyrker utredningens huvudförslag om reglering av tillåten vinstnivå.

Läs mer här

TCO söker utbildningskoordinator till TCO Fackliga Akademi

Vill du utveckla och genomföra kurser, seminarier, studieresor och andra utvecklingsinsatser för TCO-förbundens förtroendevalda och anställda?

Läs mer här

Ny rapport från TCO: Återkommande utveckling

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet. Läs vår rapport om behovet av ett omställningsuppdrag för högskolan här

Läs mer här

Se seminariet Återkommande utveckling i efterhand

Se livesändningen här

Titta!
image description

Ny rapport om Högskolans omställningsuppdrag

Har du någonsin tänkt att du skulle behöva vidareutbilda dig för att utvecklas i ditt nuvarande jobb, eller för att kunna byta jobb i framtiden? I så fall är du inte ensam. I många yrken höjs eller förändras kunskapskraven och det är inte alltid man som individ hinner med att uppgradera sin kunskap i motsvarande grad.

TCOs heldagskonferens om utbildning i framtidens arbetsliv

Anmäl dig nu!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här

Vad händer när A.I.s vill leva Like a Swede?

Se succéfilmen om hur robotarna startar fackförbund här.

Läs mer här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund