Ekonomi och tillväxt

TCO bevakar den ekonomiska utvecklingen noga. Vårt fokus är medlemmarna i TCO-förbundens intressen. Vi lägger särskilt stor vikt vid utvecklingen på arbetsmarknaden.

Vad TCO gör:

  • Vi följer och kommenterar konjunkturutvecklingen och bedömer den ekonomiska politikens utformning. Det kan gälla finanspolitiken såväl som Riksbankens räntepolitik.
  • Analyserar de långsiktiga strukturförändringarna i svensk ekonomi och kommunicerar vår syn på vilka krav som dessa förändringar ställer på politiken. Det kan till exempel handla om skattesystemet eller det ekonomisk-politiska ramverkets utformning.
  • Våra ekonomer och utredare skriver rapporter, svarar på remisser, anordnar seminarier, sitter med i utredningar och samarbetar på olika sätt med TCO:s medlemsförbund.
  • Vi följer vad som händer i statliga utredningar och på forskningsfronten.
  • Vi bygger nätverk med sakkunniga och handläggare på myndigheter, regeringskansliet och forskningsinstitut. Det gör vi för att öka TCO:s kunskap inför vägval och ställningstaganden i frågor som är viktiga för TCO-förbundens medlemmar.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund