Solidaritetsfonden

1976 bildade TCO en internationell solidaritetsfond. Genom att stödja den bidrar du till att stödja utsatta kollegor och motarbeta förföljelse av fackligt aktiva.

Symbol för Solidaritetsfonden

Respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet är ingen självklarhet.

Exempel på stöd

TCO har genom den internationella solidaritetsfonden bland annat stöttat Världsfackets (förkortas ITUC på engelska och IFS på svenska) Afrika-avdelning i deras kamp mot Ebola. Vi har också bidragit till Världsfackets stöd till de drabbades familjer, som inte sällan lämnades helt utan försörjare.

Du behövs som bidragsgivare

Mer pengar i fondens kassa betyder mer stöd! Allt du behöver göra är att fylla i valfritt belopp till bg 787-9927

Bidra via löneavdrag
Du kan också be din arbetsgivare göra en automatisk månadsinbetalning via löneavdrag. Fonden kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund