Globalt fackligt arbete

TCO engagerar sig på flera sätt i fackligt utvecklingsarbete runt om i världen. Det är viktigt eftersom facket gör världen bättre!

Rätten att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt är huvudområdet för TCO:s utvecklingssamarbete. Metoden är främst utbildnings och kapacitetsstärkande insatser riktade till fackliga företrädare och deras medlemmar.

Det mesta av det fackliga biståndet kanaliseras genom TCO, LO och Sacos organisation för utvecklingssamarbete; Union to Union, som får medel från Sida. TCO är också engagerade i FN:s arbetslivsorgan ILO.

Världsfacket
Världsfacket samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer i en samarbetsorganisation. Från Sverige är det LO, TCO och Saco som är medlemmar i organisationen, som förkortas ITUC på engelska och IFS på svenska.

TCO är också samarbetspart i Världsfackets kommitté för fackliga och mänskliga rättigheter samt i nätverket för utvecklingssamarbete.

Världsfacket har som sin uppgift att försvara arbetstagares rättigheter och intressen. Det gör organisationen genom internationellt samarbete mellan fackliga organisationer, genom globala kampanjer och påverkansarbete inom de stora globala institutionerna, som OECD, ILO.

Världsfacket bevakar och dokumenterar också de allvarliga och återkommande kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet, som ständigt sker. Deras rapport bearbetas och publiceras som ett rättighetsindex. I Sverige publiceras rättighetsindex av TCO, LO och Sacos biståndsorganisation Union to Union.

TCO bidrar till den svenska delen av rapporten.

Egna utvecklingsprojekt
TCO driver också en del egna utvecklings projekt, tillsammans med LO. Däribland Panafrikanska studiecirkelprojektet (PANAF). Genom studiecirkelmetoden har facken som deltar i PANAF kunnat nå hundratusentals arbetstagare i olika afrikanska länder. 

Ett annat projekt är Labour Law Development Program. Genom LLDP stöder TCO tillsammans med LO centralorganisationer i Colombia, Guatemala och Kambodja genom kapacitetsstärkande av deras juridska avdelningar.

Anna Gustafsson

Internationell sekreterare

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund