Jobbkartan

Rapporter

TCO presenterar ny statistik över hur arbetsmarknaden förändras, från 2008-2017, uppdelat per bransch och län i ett digitalt verktyg. 

Kartan visar på regionala skillnader både vad gäller jobbens framväxt och hur de förändras. Samtidigt finns det stora skillnader i tillgången till utbildning i olika delar av Sverige. Det visar TCO:s utbildningsindex

 

Förklaring Jobbkartan

Vy 1 
Visar antalet förvärvsarbetande per bransch och län över tid. 

Vy 2
Visar förändringen i antalet förvärvsarbetande mellan två år efter bransch, län och typ av förändring i arbetsstället. 

Förändringarna som beskrivs är;
Nedlagda arbetstillfällen (rosa)
Nya arbetstillfällen (blå)
Kvarvarande arbetstillfällen (grå)

Du växlar mellan vyerna genom att klicka på knappen: Växla vy. 
Samtliga data i Jobbkartan kommer från Statiska Centralbyråns register. Observera att SCB:s sekretessbestämmelser gör att det skapas ett visst bortfall i materialet. 

>> Till jobbkartan

Välkommen på seminarium!

Den 20:e september samtalar vi om hur en skattereform kan bidra till en mer effektiv bostadsmarknad.

Läs mer och anmäl dig

Lär dig mer om den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden

Läs mer och se våra filmer

Saknas en sammanhängande politik för en bättre arbetsmarknad

Regeringen och samarbetspartierna saknar en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad anser TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund