Jobbkartan

Rapporter

Jobbkartan är ett digitalt verktyg där TCO presenterar ny statistik för hur arbetsmarknaden förändrats, från 2008-2017. Statistiken är uppdelad per bransch och län.
Jobbkartan visar på regionala skillnader både vad gäller jobbens framväxt och hur de förändras. Samtidigt finns det stora skillnader i tillgången till utbildning i olika delar av Sverige. Det visar TCO:s utbildningsindex

>> Till den interaktiva Jobbkartan

Förklaring Jobbkartans olika vyer

Exempel på vy 1 och vy 2 i den interaktiva jobbkartan

Vy 1 (till vänster i bild)
Visar antalet förvärvsarbetande per bransch och län över tid. 

Vy 2 (till höger i bild)
Visar förändringen i antalet förvärvsarbetande mellan två år efter bransch, län och typ av förändring i arbetsstället. 

Förändringarna som beskrivs är;
Nedlagda arbetstillfällen (rosa)
Nya arbetstillfällen (blå)
Kvarvarande arbetstillfällen (grå)

Du växlar mellan vyerna genom att klicka på knappen: Växla vy. 
Samtliga data i Jobbkartan kommer från Statiska Centralbyråns register. Observera att SCB:s sekretessbestämmelser gör att det skapas ett visst bortfall i materialet. Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund