Jobbkartan

Rapporter

Jobbkartan är ett digitalt verktyg där TCO presenterar ny statistik för hur arbetsmarknaden förändrats, från 2008-2017. Statistiken är uppdelad per bransch och län.
Jobbkartan visar på regionala skillnader både vad gäller jobbens framväxt och hur de förändras. Samtidigt finns det stora skillnader i tillgången till utbildning i olika delar av Sverige. Det visar TCO:s utbildningsindex

>> Till den interaktiva Jobbkartan

Förklaring Jobbkartans olika vyer

Exempel på vy 1 och vy 2 i den interaktiva jobbkartan

Vy 1 (till vänster i bild)
Visar antalet förvärvsarbetande per bransch och län över tid. 

Vy 2 (till höger i bild)
Visar förändringen i antalet förvärvsarbetande mellan två år efter bransch, län och typ av förändring i arbetsstället. 

Förändringarna som beskrivs är;
Nedlagda arbetstillfällen (rosa)
Nya arbetstillfällen (blå)
Kvarvarande arbetstillfällen (grå)

Du växlar mellan vyerna genom att klicka på knappen: Växla vy. 
Samtliga data i Jobbkartan kommer från Statiska Centralbyråns register. Observera att SCB:s sekretessbestämmelser gör att det skapas ett visst bortfall i materialet. Hur har metoo påverkat arbetslivet?

Novus har på uppdrag av TCO ställt frågor till yrkesverksamma i Sverige om hur de uppfattar att deras arbetsplats har påverkats av metoo.

Ta del av resultaten

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

En utbildningsserie framtagen av LO, TCO och SACO

Till utbildningen

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund