Arbetsmarknad

12:33 22 december, 2016

Omsättningen av jobb i Sverige är omfattande jämfört med övriga länder i EU och OECD. Men även om arbetsmarknaden är dynamisk och det skapas något fler jobb än det försvinner varje år måste antalet nyskapade jobb bli fler om vi ska klara kompetensförsörjning och förbättra matchningen i landet som helhet.

En hög rörlighet är till gagn för såväl individen som arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att förutsättningarna att ställa om mellan yrken, arbeten och arbetsplatser förbättras. Ju fler människor som frivilligt byter jobb och går vidare i karriären eller till jobb som på annat sätt passar dem bättre, desto fler möjligheter öppnas för dem som inte har ett arbete.

Att arbeta är centralt för vår försörjning men även i relation till vårt välbefinnande och deltagande i samhället. Arbetsmarknad är dessutom ett område som anknyter till många olika teman. På senare tid har relationen mellan arbete och teknik rönt stor uppmärksamhet och då särskilt digitaliseringens konsekvenser för arbete och arbetsliv. Mottagande av asylsökande, integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är en annan högaktuell fråga. Likaså flexibilitet och användningen av tillfällig arbetskraft, i synnerhet i relation till ungas inträde på arbetsmarknaden. Tillfälliga anställningar behövs för både företag och jobbskapande men även dessa jobb ska vara trygga och ha bra arbetsvillkor.

Situationen på arbetsmarknaden skiljer sig betänkligt mellan olika grupper. I forskningen beskrivs utvecklingen ibland i termer av polarisering och segmentering. Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög och andelen av de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar, råder det brist på arbetskraft i flera yrken. Bland TCO-förbundens medlemmar gäller det exempelvis lärare, sjuksköterskor och poliser, men även kvalificerade tjänstemän i privat sektor. Såväl offentliga som privata arbetsgivare uppger att det är brist på arbetskraft vilket kan bli ett problem för sysselsättning och tillväxt.

Hur matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras är en mycket angelägen fråga för framförallt den statliga arbetsmarknadspolitiken vars övergripande syfte är att motverka såväl arbetslöshet som arbetskraftsbrist.

En god arbetsmiljö är betydelsefullt för den enskilde, men har därtill en bredare samhällsnytta när människor mår bra och kan utvecklas. Framförallt är det den demografiska utvecklingen, med en relativt sett större grupp äldre, som sannolikt ställer krav på fler arbetade timmar för att kunna finansiera framtidens välfärdsåtaganden. TCO ser att bättre omställningsmöjligheter, mer flexibla arbetstider och mer hållbara arbetsmiljöer ökar chansen att fler äldre kan men också vill arbeta längre.

TCO:s förslag
TCO påverkar och bevakar arbetsmarknadsfrågorna och utvecklingen på arbetsmarknaden såväl i Sverige som inom EU och övriga världen. Vi föreslår förändringar som ökar de enskildas trygghet och utvecklingsmöjligheter. Vi värnar också en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig för företagen.

Om människor slipper vara oroliga för att bli arbetslösa, ökar också viljan till förändring och utveckling. Då ökar möjligheterna för oss att få en arbetsmarknad som är dynamisk och som leder till tillväxt och fler jobb. Därför är det viktigt att våra trygghetssystem är utformade på ett sätt som gör att det inte blir en ekonomisk kännbart om man under en period i livet inte kan försörja dig genom arbete. När man blir arbetslös ska aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inte minst ändamålsenliga vidareutbildningar, medverka till att man snabbt kommer tillbaka i arbete. A-kassan måste utformas på ett sätt som inkluderar fler.

TCO strävar efter en arbetsmarknad där arbetstagarna har goda möjligheter att utvecklas genom hela yrkeslivet. Det kräver förutsättningar för individen att vidareutbilda sig och kontinuerligt få kompetensutveckling. En arbetsmarknad som präglas av både flexibilitet och trygghet förutsätter såväl utvecklade välfärdssystem som ansvarstagande parter.

För att arbetsmarknaden ska skapa tillväxt och välfärd i Sverige förutsätts bland annat följande:

  • Staten har det primära ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Staten har bättre möjligheter än kommunen att ge arbetslösa det stöd som de behöver. En nationell aktör som Arbetsförmedlingen är dessutom bättre skickad än kommunerna att se till att regelverket i a-kassan följs så att det blir en omställningsförsäkring.
  • Arbetsförmedlingen ska arbeta såväl med grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden som grupper som står närmare arbetsmarknaden. Stöd bör även ges till personer som har ett arbete men vill söka sig vidare och det är av stor vikt att stöd ges till personer som kan tänka sig att byta till bristyrken. För personer som nyligen har blivit arbetslösa finns dock andra aktörer som också är viktiga, t ex omställningsorganisationerna.
  • Högskolan och yrkeshögskolan bör spela en större roll för yrkesverksamma samt för arbetslösa och sjukskrivna som behöver kompetensutveckling. Det kräver förändringar i studiefinansiering för yrkesverksamma.
  • Kvalificerad vägledning. Såväl arbetslösa som ombytessökande bör kunna få kvalificerad vägledning av personer som har goda kunskaper om just deras yrke.
  • Kompletterande aktörer när det behövs. Arbetsförmedlingen upphandlar redan idag många tjänster, främst utbildning. Där det är motiverat bör även andra tjänster upphandlas, t ex vägledning, matchning och andra former av stöd till arbetssökande.

 

Mats Essemyr

Utredare: Arbetsmarknadspolitik och arbetstidsfrågor

TCO om de senaste dagarnas skatteutspel

Brytpunkten för statlig skatt, 3:12-reglerna och hot om att fälla enskilda skatteförslag i riksdagen är tre av de frågor som präglat den politiska rapporteringen de senaste dagarna. TCO ser det som ytterligare argument för varför det behövs en ny skattereform. Ett första steg kan vara att Socialdemokraterna och Centerpartiet inleder sådana samtal.

Läs mer här
image description

Hur Europeiska unionen ska gå en ljus framtid till mötes

Imorgon är det 60 år sedan det så kallade Romfördraget skrevs under som lade grunden till den Europeiska Unionen. Jag är på plats i Rom för ett socialt trepartstoppmöte, där arbetsmarknadens parter på EU-nivå träffar representanter för EU:s institutioner och medlemsstater. Med på mötet är bland andra EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, den italienska premiärministern Paolo Gentiloni och Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Att ett lärosäte i sin forskning och utbildning har ett samarbete med lokalt och regionalt näringsliv och offentlig sektor är något som höjer kvaliteten, inte tvärtom. Läs TCOs replik i Dagens samhälle.

Läs mer här

Så öppnar vi högskolan för yrkesverksamma

Ge särskilda anslag till dem som jobbar och höj ersättningen för studenter registrerade för vidareutbildning. Ställ om högskolan så att utbildningarna bättre matchar behoven hos de yrkesverksamma, skriver Eva Nordmark, TCO.

Läs mer här

Använd EU:s budget för omställning på arbetsmarknaden

För att bättre klara den internationella konkurrensen bör EU-pengar användas till vidareutbildning i medlemsländer med bristfälliga omställningssystem. Europa måste investerar i inkluderande och jobbskapande tillväxt.

Läs mer här

Ettårskalas för OSA-föreskrift

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016. TCO och TCO-förbunden har tagit fram en vägledning som ett stöd för tillämpningen av föreskrifterna ute på arbetsplatserna. På ettårsdagen ser vi tillbaka på det gångna året. Vad har hänt ute på arbetsplatserna? Kan vi redan se några förbättringar? Hur går vi vidare? Välkommen till ett frukostseminarium i TCO-huset i Stockholm den 31 mars klockan 8.00 - 9.30.

Se livesändningen här

Känner du framtidens mäktigaste?

Nu kan du vara med och nominera till Framtidens 99 mäktigaste!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här

Vi ses i TCO-landet

Nu är TCOs namntävling klar och vi har ett namn på vår nya plats i Almedalen.

Läs mer här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund