TCO tycker

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet och för landets tjänstemän. Ordförande är Therese Svanström.

TCO:s medlemmar är 1,4 miljoner tjänstemän i flera av samhällets viktigaste branscher. Vi är bland annat sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och socialsekreterare.

Under 2020 har vi särskilt fokus på:

  • Att värna partsmodellen från ingrepp både från nationell och europisk nivå samt motverka försvagningar av anställningsskyddet.
  • Att få till fungerande system för omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma, vilket aktualiseras av bland annat digitalisering, automatisering, den gröna omställningen, brist på arbetskraft och möjliggörandet av att fler kan jobba längre upp i åldrarna.
  • Att få till stånd en utredning om en bred skattereform.
  • Att utveckla trygghetssystemen, så att de inkluderar fler och ger en bättre trygghet genom bland annat högre ersättningstak.
  • Att förbättra arbetsmiljön och öka jämställdhet på arbetsmarknaden.

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund