TCO tycker

08:29 2 mars, 2018

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet och för landets tjänstemän. Inför riksdagsvalet 2018 fokuserar vi extra på tre områden.

TCO:s medlemmar är 1,4 miljoner tjänstemän i flera av samhällets viktigaste branscher. Vi är sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och socialsekreterare.

I en undersökning från Novus om vad som är våra förbunds medlemmars viktigaste fråga när de beslutar sig för vilket parti de ska rösta på i höstens val så svarade flest att det viktigaste för dem i val av parti är att partiet har en politik som kan utveckla Sverige positivt. Det parti som kan svara med en berättelse om hur Sverige ska utvecklas framåt kommer ha bäst chans att vinna deras röster.

Under valrörelsen 2018 driver vi särskilt tre olika förslag:

Att få till en kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och en bra välfärd

  • Sveriges välstånd bygger på framgångsrika företag som förmår dra nytta av teknikutvecklingens möjligheter. Vi behöver fortsätta ligga långt fram i digitaliseringen och finnas med i de delar av de globala värdekedjorna där förädlingsvärdet är högst. För det krävs kunskap och kompetens.
  • Tillgången på återkommande vidareutbildning och kompetensutveckling kommer också att vara av stor betydelse för möjligheterna för fler att arbeta längre. Den som fyllt på med kunskap, eller haft möjlighet att byta bana, är kvar fler år i arbetslivet.
  • TCO vill se fler och bättre möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma, en god tillgänglighet i hela landet för den högre utbildningen och att möjligheterna till studiefinansering för yrkesverksamma förbättras.

Skapa en politik för som gör dagens och morgondagens arbetsliv hållbart, tryggt och jämställt

  • Välfärdssektorn måste få förutsättningar till att driva och leda enarbetsorganisation som främjar friskare arbetsplatser och därmed bättre resultat. Professionerna måste ges utrymme till utveckling av verksamheten och politikerna ska inte detaljstyra.
  • Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska och här är föräldraförsäkringen en viktig nyckel. TCO vill införa en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen så att föräldrar uppmuntras att dela lika på föräldraledigheten när barnen är små och införa föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen.
  • På en föränderlig arbetsmarknad måste också trygghetssystemen som föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och a-kassan anpassas till de som kombinerar anställning med företagande. Taken i socialförsäkringarna måste också höjas för att även den breda medelklassen ska kunna lita på trygghetssystemen.
  • Frågan om anställdas integritet blir allt mer komplex och viktigare i takt med teknikutvecklingen. TCO vill därför se en lag om integritet i arbetslivet.

En bred skattereform

  • TCO vill se en bred skattereform där utgångspunkten är att jobb och företagande gynnas samtidigt som vi klarar välfärdens finansiering. Det ska löna sig att utbilda sig och ta ansvar och skatten på arbete måste sänkas.

Läs mer på viärtco.se

Läs vår debattartikel som var med i Dagens samhälle 2 mars 2018

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund