TCO tycker

08:29 2 mars, 2018

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet och för landets tjänstemän. Inför riksdagsvalet 2018 fokuserar vi extra på tre områden.

TCO:s medlemmar är 1,4 miljoner tjänstemän i flera av samhällets viktigaste branscher. Vi är sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och socialsekreterare.

I en undersökning från Novus om vad som är våra förbunds medlemmars viktigaste fråga när de beslutar sig för vilket parti de ska rösta på i höstens val så svarade flest att det viktigaste för dem i val av parti är att partiet har en politik som kan utveckla Sverige positivt. Det parti som kan svara med en berättelse om hur Sverige ska utvecklas framåt kommer ha bäst chans att vinna deras röster.

Under valrörelsen 2018 driver vi särskilt tre olika förslag:

Att få till en kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och en bra välfärd

  • Sveriges välstånd bygger på framgångsrika företag som förmår dra nytta av teknikutvecklingens möjligheter. Vi behöver fortsätta ligga långt fram i digitaliseringen och finnas med i de delar av de globala värdekedjorna där förädlingsvärdet är högst. För det krävs kunskap och kompetens.
  • Tillgången på återkommande vidareutbildning och kompetensutveckling kommer också att vara av stor betydelse för möjligheterna för fler att arbeta längre. Den som fyllt på med kunskap, eller haft möjlighet att byta bana, är kvar fler år i arbetslivet.
  • TCO vill se fler och bättre möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma, en god tillgänglighet i hela landet för den högre utbildningen och att möjligheterna till studiefinansering för yrkesverksamma förbättras.

Skapa en politik för som gör dagens och morgondagens arbetsliv hållbart, tryggt och jämställt

  • Välfärdssektorn måste få förutsättningar till att driva och leda enarbetsorganisation som främjar friskare arbetsplatser och därmed bättre resultat. Professionerna måste ges utrymme till utveckling av verksamheten och politikerna ska inte detaljstyra.
  • Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska och här är föräldraförsäkringen en viktig nyckel. TCO vill införa en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen så att föräldrar uppmuntras att dela lika på föräldraledigheten när barnen är små och införa föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen.
  • På en föränderlig arbetsmarknad måste också trygghetssystemen som föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och a-kassan anpassas till de som kombinerar anställning med företagande. Taken i socialförsäkringarna måste också höjas för att även den breda medelklassen ska kunna lita på trygghetssystemen.
  • Frågan om anställdas integritet blir allt mer komplex och viktigare i takt med teknikutvecklingen. TCO vill därför se en lag om integritet i arbetslivet.

En bred skattereform

  • TCO vill se en bred skattereform där utgångspunkten är att jobb och företagande gynnas samtidigt som vi klarar välfärdens finansiering. Det ska löna sig att utbilda sig och ta ansvar och skatten på arbete måste sänkas.

Läs mer på viärtco.se

Läs vår debattartikel som var med i Dagens samhälle 2 mars 2018

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Livslångt lärande kräver en förändrad högskola

Vi välkomnar regeringens förslag som tar bort hinder för ansökan till högskolestudier. Vi anser att det viktiga är att de som söker in har rätt kompetens för att studera, oavsett hur de har uppnått den, inte minst för att möta behovet av kompetens inom dagens bristyrken.

Läs mer här

Få tjänstemän vill jobba längre trots oro för låg pension

Många tjänstemän vet att de kommer att få en knapp ekonomi som pensionärer. De vet att de skulle behöva arbeta längre upp i åren för att få en högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att arbeta längre än planerat. Den främsta förklaringen ligger i arbetsmiljön i form av arbetsbelastning, arbetstempo och arbetstider.

Läs mer här
image description

Viktigt steg för det livslånga lärandet

För ungefär en vecka sen öppnade antagningen till högskolan inför höstterminen. Just nu sitter det många runt om i vårt land och bläddrar igenom kursbeskrivningar – nervöst, nyfiket, eller kanske med lite beslutsångest.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund