TCO tycker

08:29 2 mars, 2018

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet och för landets tjänstemän. 2018 fokuserar vi extra på tre områden.

TCO:s medlemmar är 1,4 miljoner tjänstemän i flera av samhällets viktigaste branscher. Vi är sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och socialsekreterare.

I en undersökning från Novus om vad som är våra förbunds medlemmars viktigaste fråga när de beslutar sig för vilket parti de ska rösta på i höstens val så svarade flest att det viktigaste för dem i val av parti är att partiet har en politik som kan utveckla Sverige positivt. Det parti som kan svara med en berättelse om hur Sverige ska utvecklas framåt kommer ha bäst chans att vinna deras röster.

Under valrörelsen och resten av 2018 driver vi särskilt tre olika förslag:

Att få till en kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och en bra välfärd

  • Sveriges välstånd bygger på framgångsrika företag som förmår dra nytta av teknikutvecklingens möjligheter. Vi behöver fortsätta ligga långt fram i digitaliseringen och finnas med i de delar av de globala värdekedjorna där förädlingsvärdet är högst. För det krävs kunskap och kompetens.
  • Tillgången på återkommande vidareutbildning och kompetensutveckling kommer också att vara av stor betydelse för möjligheterna för fler att arbeta längre. Den som fyllt på med kunskap, eller haft möjlighet att byta bana, är kvar fler år i arbetslivet.
  • TCO vill se fler och bättre möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma, en god tillgänglighet i hela landet för den högre utbildningen och att möjligheterna till studiefinansering för yrkesverksamma förbättras.

Skapa en politik för som gör dagens och morgondagens arbetsliv hållbart, tryggt och jämställt

  • Välfärdssektorn måste få förutsättningar till att driva och leda enarbetsorganisation som främjar friskare arbetsplatser och därmed bättre resultat. Professionerna måste ges utrymme till utveckling av verksamheten och politikerna ska inte detaljstyra.
  • Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska och här är föräldraförsäkringen en viktig nyckel. TCO vill införa en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen så att föräldrar uppmuntras att dela lika på föräldraledigheten när barnen är små och införa föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen.
  • På en föränderlig arbetsmarknad måste också trygghetssystemen som föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och a-kassan anpassas till de som kombinerar anställning med företagande. Taken i socialförsäkringarna måste också höjas för att även den breda medelklassen ska kunna lita på trygghetssystemen.
  • Frågan om anställdas integritet blir allt mer komplex och viktigare i takt med teknikutvecklingen. TCO vill därför se en lag om integritet i arbetslivet.

En bred skattereform

  • TCO vill se en bred skattereform där utgångspunkten är att jobb och företagande gynnas samtidigt som vi klarar välfärdens finansiering. Det ska löna sig att utbilda sig och ta ansvar och skatten på arbete måste sänkas.

Läs mer på viärtco.se

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Så kan Sverige klara en lågkonjunktur

Vi har en komplex situation att hantera inför och under nästa konjunkturcykel. Men prognosen säger också att det är läge att investera – primärt i människor, skriver Eva Nordmark på SvD debatt.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund