Några fakta om EU

Sociala pelaren

En återkommande fråga i den svenska politiska debatten är den europeiska pelaren för sociala rättigheter som undertecknades vid det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017, där även TCO och övriga arbetsmarknadens parter deltog. Oftast brukar tongångarna kring pelaren vara ganska hårda och åsikterna har snävat in sig på för eller emot pelaren.

Men det är viktigt att förstå vad pelaren egentligen handlar om, diskutera dess innehåll och vad den innebär för Sverige och Europa. Den sociala pelaren är varken rättslig bindande eller för med sig en maktförskjutning från medlemsländerna till EU. Däremot ger den medlemsstaterna vägledning om värderingar och principer som förhoppningsvis kommer att göra skillnad för Europas arbetstagare.

Läs mer i vårt fakta-PM här.

EU:s betydelse för svensk ekonomi
Svensk ekonomi är beroende av EU. Mer än hälften av svensk utrikeshandel sker med andra EU-länder. EU är också det viktigaste investeringsområdet för svenska företag.

70 % av Sveriges export sker inom den inre marknaden.

750 000 svenska jobb är kopplade till den inre marknaden.

Läs mer i rapporten ”EU-medlemskapets betydelse för Sverige- 4 friheter och 5 anledningar att tycka om EU"

EU

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund