TCO-förbundens medlemmar om EU

TCO samlar 1,4 miljoner tjänstemän.

  • Tre av fyra medlemmar är positiva till det svenska EU-medlemskapet.

  • Mer än nio av tio medlemmar i TCO-förbund tycker att de svenska politikerna borde informera mer till väljarna om vad de vill med EU-samarbetet.

  • Nästan varannan medlem i TCO-förbund skulle i framtiden kunna tänka sig att jobba eller studera i ett annat EU-land. Främst är man intresserad av att jobba.

  • Totalt har var tionde medlem i TCO-förbund någon gång utnyttjat den fria rörligheten inom EU. Vanligare att de har jobbat än studerat i ett EU-land.

  • Det finns ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för personer inom EU och man vill att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. 

  • TCO-medlemmarna tror att asyl- och invandringsfrågor tillsammans med miljö- och klimatfrågor kommer att ha störst betydelse i Europaparlamentsvalet 26 maj.

 

De tre viktigaste frågorna som har störst betydelse för TCO-förbundens medlemmar när man röstar till Europaparlamentsvalet 26 maj är:

  1. Asyl och invandring
  2. Miljö och klimat.
  3. Försvars- och säkerhetspolitik


*Baserat på en Novus-undersökning som TCO har låtit genomföra, september 2018.

EU

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund