Distansarbetet ledde till historisk arbetsmiljöundersökning

Artiklarna i Sveriges största morgontidning skrevs till stor del hemifrån under två år. Skyddsombudet Hans Arbman berättar om en förändrad attityd till distansarbete, hur redaktionen har möblerats om och hur han och kollegan Clas Svahn genomförde något som från början lät som en galen idé.

Hans Arbman trodde egentligen att han ”hade gjort sitt fackligt” efter sin tid som klubbordförande för journalistklubben för ett drygt decennium sedan. När hans kollega på Dagens Nyheter skulle gå i pension och frågade Hans om han ville ta över rollen som huvudskyddsombud var han därför tveksam. Det som fällde avgörandet var kulturen kring arbetsmiljöfrågorna.

– Det fanns upparbetade strukturer och en arbetsgivare som förstod vikten av god arbetsmiljö, både för de anställdas och företagets välmående, säger Hans.

Föga anade han då – i början av 2020 när han klev på uppdraget – hur aktuellt arbetsmiljö skulle bli de kommande åren.

Stabsledning under pandemin

När pandemin bröt ut inrättade DN en stabsledningsgrupp. Här samlades företagsledning och redaktionsledning tillsammans med klubbordförande och -sekreterare för Journalistförbundet och Unionen samt huvudskyddsombud. Ingen visste vad som skulle hända i världen och på tidningen. I stabsledningsgruppen möttes man kring frågor om företagets framtid, permitteringar – och arbetsmiljö. Under pandemins första år var det dagliga möten i gruppen.

– Företagsledningen stod på tå och värnade om arbetsmiljöfrågorna, vilket gjorde att vi fick till ett positivt och effektivt arbete. Jag som skyddsombud kunde samla upp sådant jag fick höra och ta upp det i ledningsgruppen. Till exempel gick det snabbt att ordna så att de som önskade fick hem arbetsstolar och arbetsredskap.

Veckovis formbarometer

DN:s medarbetare ”skickades hem” en torsdag i mars 2020, minns Hans. Sedan dess har distansarbetet dominerat för majoriteten. Redan tidigare gjordes varje vecka en formbarometer bland medarbetarna, en digital enkät med fem snabba frågor om hur man mår och hur det fungerar på redaktionen. Nu anpassades barometern efter den nya verkligheten, med frågor som Kommer du ut och rör på dig varje dag? Kan du skilja på privatliv och jobb? Hur fungerar samarbetet med andra avdelningar?

Frågorna behölls oförändrade under hela pandemin. På så sätt har skyddsombud, chefer och ledning kunnat se hur medarbetarnas mående och situation förändrats vecka för vecka.

Skyddsombuden ringde till 250 personer

Våren 2021 var pandemin inne på sitt andra år, och ingen kunde säga när den skulle ta slut. Trots formbarometern visste arbetsgivaren och skyddsombuden inte så mycket om hur folk faktiskt hade det på hemarbetsplatsen. Det var då Hans och hans skyddsombudskollega Clas Svahn la fram en idé som från början kändes lite galen: att ringa runt till alla medarbetare och fråga just det.

– Vi ringde 250 personer, inklusive redaktionsledning, chefredaktör, vikarier och praktikanter. Folk var så jäkla glada att någon hörde av sig!

Samtalen handlade om både fysisk och psykisk arbetsmiljö: hur ser arbetsplatsen ut, kan man jobba ostört, hur har man det med nacke och axlar. De snabbaste samtalen var 15 minuter, de längsta 45. Skyddsombuden kunde direkt i samtalen tipsa om sådant medarbetarna kunde få hjälp med från HR eller företagshälsovård, och fånga upp behov av att få hem utrustning.

– Där fungerade samarbetet klockrent med HR. Så fort en person hade önskemål så skickades det hem grejer efter ett par dagar. Många hade funderat på att ta hem arbetsutrustning men inte kommit sig för.

De kunde också fånga upp de personer som hade det tufft med distansarbetet, och skulle må bra att kunna arbeta på plats på redaktionen.

– De allra flesta kändes uppriktiga och ville prata. Jag tror inte att någon från företaget skulle kunna göra det på samma sätt. Vi var tydliga med vad som är vår roll som skyddsombud och att vi har tystnadsplikt.

Efter rundringningen sammanställde skyddsombuden det de fått fram och presenterade resultatet för företagsledningen och medarbetarna. I september 2021 ringde de runt igen, då med mer fokus på hur deras kollegor såg på möjligheterna att jobba hemifrån även i framtiden. Hans berättar att ledningen ofta återkommer till hur viktiga rundringningarna har varit, och skyddsombuden har fått en förfrågan om att göra om det i vår.

– Det tar tid och är utmattande – men värt det. Vi skyddsombud har pratat med alla på redaktionen. Alla vet därmed vilka vi är, och det gör det mycket lättare för dem att höra av sig.

Ommöblering och ändrad attityd

Det visade sig att många på DN hade trivts med distansarbetet. En stor grupp upplevde sig mer produktiva och många uppskattade den insparade restiden. Flera ville jobba hemma 2–3 dagar i veckan även fortsättningsvis. Man hade också fått mersmak för lugnet som hemarbetsplatsen erbjöd.

– Vi har suttit packade som sillar, nu var det ingen som accepterade det längre. Vi har glesat ut bland borden på redaktionen och skapat fler ytor för telefonintervjuer. Vi fick med en forskare och en arkitekt som mejslat ut en bra möblering utifrån våra önskemål, forskning och lagar.

Den nya möbleringen är inte satt i sten, understryker Hans. I gruppen Framtidens arbetssätt, där redaktionens skyddsombud är med, kommer man noga följa beteenden och behov och löpande forma och omforma inredningen och riktlinjer kring distansarbete.

– Vi sitter inte inne på alla svar. Distansarbetet har varit ett tvång, nu är det frivilligt. När vi jobbar delvis på plats, vad innebär det för kreativiteten och samhörigheten? Det ställer höga krav på arbetsledningen.

Hans uppfattar att det skett en attitydförändring kring att arbeta hemifrån.

– Man kände sig som en smitare om man jobbade hemma innan pandemin. Det där har verkligen förändrats. Vi har uppenbarligen gjort en tidning även när de flesta jobbar på distans.

”Moderna företag förstår vikten av god arbetsmiljö”

Det är tydligt att det har funnits en utvecklad samverkan kring arbetsmiljön kopplat till distansarbetet mellan de fackliga representanterna och arbetsgivaren. Vad är framgångsreceptet enligt Hans Arbman?

– Vilja hos företaget. Är det tvärtom så blir det otroligt svårjobbat. Vi har inte behövt nämna en paragraf någon gång, utan vi har sett vad som behöver åtgärdas och så gör vi det. Det blir mycket lättare och roligare när man ser att det fungerar och man då blir mån om att fortsätta.

DN:s formbarometer

 • Digital enkät som skickas ut en gång i veckan (med uppehåll under semesterperioder) till alla anställda via ett chattverktyg.
 • Anonym, men möjlighet att fylla i vilken avdelning man tillhör.
 • 4–5 skattningsfrågor med svarsalternativ 1–5 och en fritextfråga.
 • Frågorna anpassades efter distansarbetet och var desamma under cirka två år, för att kunna följa utvecklingen.
 • Resultaten på enkäten presenteras för samtliga medarbetare. Skyddsombuden och redaktionsledningen tar även del av de anonyma fritextsvaren. När det syns ”ettor” på mående informeras aktuell avdelningschef.
 • I februari 2022 är följande frågor med:
  1. Hur mår du allmänt?
  2. Jag upplever att arbetsbelastningen är hållbar.
  3. Jag upplever att arbetet fungerar bra mellan avdelningarna.
  4. Jag kan hålla isär arbete och privatliv.
  5. Fritextfråga: Är det något annat du vill ta upp? Ge gärna input kring arbetet med framtidens arbetssätt.

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.