Nationella upphandlingsstrategin

TCObloggar 2016-07-01

Den 30 juni 2016 presenterade regeringen den nationella upphandlingsstrategin. Enligt regeringen är syftet med strategin att visa på de positiva effekter som kan uppnås genom att ha ett strategiskt förhållningssätt till inköp för att våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Regeringen är tydlig med att resultat förväntas och att man kommer att följa utvecklingen.

Strategin har kommenterats från flera håll. Svenskt näringsliv kritiserar särskilt det faktum att myndigheter vid upphandlingar ska kunna kräva att företag anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

Under utarbetandet av strategin bjöd regeringen in ett brett spektrum av aktörer för att bidra till dess utformning. TCO var en av dessa aktörer. TCO har bland annat lyft vikten av ett väl fungerande upphandlingsstöd och upphandlarnas centrala roll i inköpsprocessen. Synpunkter som nu fått gehör då Upphandlingsmyndigheten har fått ett särskilt uppdrag att genomföra och följa upp strategin utifrån dess sju inriktningsmål. Vidare så lyfter regeringen i strategin särskilt inköparnas nyckelfunktion i organisationen.

TCO är särskilt positiv till mål sju i strategin som avser Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. En del i inriktningsmål sju innebär att konkurrens i offentlig upphandling aldrig får ske på bekostnad av en god arbetsmiljö eller skäliga anställningsvillkor. Genom att ställa krav på leverantörerna att de tillförsäkrar sina anställda skäliga arbetsvillkor menar regeringen att de upphandlande tjänsterna kan utföras med hög kvalitet samtidigt som social dumpning motverkas. TCO har under hela genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven verkat just för att villkor enligt kollektivavtal ska ställas av samma anledning. Nyligen såg vi resultatet av detta i regeringens proposition om de nya upphandlingsreglerna. TCO anser även att statliga myndigheter är särskilt lämpliga att i sina upphandlingar främja möjligheter till anställning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. TCO kommer att följa regeringens genomförande av strategin.

EU-rättsjurist, just nu föräldraledig

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund