Budgetförhandlingarna - djupare skyttegravar eller ansvar för Sverige?

TCObloggar 2017-08-18

Just nu är budgetförhandlingarna som allra intensivast i regeringen. När regeringen samlas till sin traditionella kräftskiva på Harpsund ska allt vara klart. Oppositionen ligger i startgroparna för att lägga sina skuggbudgetar. Budgetutspelen duggar tätt.

Det är nu tre saker som borde hända. För det första borde Alliansen backa från sin idé att begära misstroende mot finansministern eller något annat statsråd om budgeten innehåller tre utpekade skatteförslag som man inte tycker om. Misstroendeinstitutet finns till för att en riksdagsmajoritet ska kunna avsätta ett statsråd som man anser misskött sitt ämbete eller som visat sig personligen olämplig. Att begära misstroende mot ett statsråd baserat på att regeringen förelägger riksdagen sin politik i en proposition är däremot inte bara dumt, utan ett tydligt missbruk av det tyngsta vapen varmed riksdagen kan utöva sin kontrollmakt. Om en riksdagsmajoritet ogillar regeringens förslag så kan förslagen röstas ned i kammaren. Det som förefaller vara Alliansens plan, det vill säga att avstå från att agera för att stoppa förslagen om regeringen inte böjer sig för misstroendehotet, men att därefter avsätta ett statsråd, ger snarast uttryck för parlamentarisk personlighetsklyvning.

För det andra borde regeringen backa från de tre skatteförslag som Alliansen kritiserat. Det är inte bara den politiska oppositionen som kritiserat förslagen utan många andra bedömare. Förslagen är sakligt dåliga. Den begränsade uppräkningen av brytpunkterna skärper de redan extrema svenska marginalskatterna. Flygskatten har, som den utformats, ingen miljönytta och försämrar för de delar av landet som är beroende av väl fungerande flygtrafik. Förändringen av fåmansbolagsreglerna behöver omarbetas eftersom de drabbar växande företag som skapar framtidens tillväxt och jobb. Att backa från dessa förslag skulle visa att regeringen lyssnar på saklig kritik och är villig att låta landets intressen gå före politisk prestige.

För det tredje borde regeringen och Alliansen komma överens om att nu tillsätta de utredningar som behövs för att åtgärda de centrala problemen i det svenska skattesystemet – den extrema skillnaden mellan beskattningen av arbetsinkomster respektive kapitalinkomster och det systematiska skattemässiga gynnandet av hög belåning. Det måste göras nu för att lägga grunden för en bred och tillväxtfrämjande skatteöverenskommelse efter 2018 års val.

Risken finns att det är något annat som kommer att hända. Regeringen lägger sina skatteförslag som planerat, bland annat som en följd av budgetsamarbetet med Vänsterpartiet. Alliansen tvingas då att antingen verkställa sitt oöverlagda hot eller möta en svekdebatt. (Förmodligen kommer svekdebatten även om hotet verkställs, eftersom skatteförslagen ju inte stoppas för att man i efterhand avsätter ett statsråd.) Skyttegravarna i svensk politik skulle därmed befästas ytterligare. De utredningar som behövs skulle inte tillsättas. De reformer av skattesystemet som krävs för tillväxt och jobbskapande skulle dröja ytterligare. Det vore dystert och knappast något som regerings- eller Allianspartierna tjänar på, varken sakligt eller opinionsmässigt.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund