Snabba på flödena på arbetsmarknaden

TCObloggar 2017-05-16

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas i huvudsak tillfredsställande enligt SCB, som idag presenterade statistiken för första kvartalet 2017. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar jämfört med hur det var för ett år sedan. Det är så man mäter för att få ett tidsperspektiv på utvecklingen. Tillskyndarna av dagens arbetsmarknadspolitik  kommer förmodligen att framhålla den här positiva utvecklingen sedan ett år tillbaka. "Fortsätt på samma sätt", blir budskapet.

Belackarna kommer istället att peka på att arbetslösheten ändå är för hög, sjunker för långsamt och att sysselsättningen är för låg genom att många i de svaga grupperna står utanför arbetsmarknaden. På den grunden levererar man sedan sina recept; minskade bidrag och lägre a-kassa för att öka drivkrafterna att skaffa sig ett jobb.

Jag fastnade för ett kort stycke i slutet av SCBs pressmeddelande. Det illustrerar en central problematik:

"Mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 visar flödesstatistiken för personer i åldern 15–74 år ett nettoinflöde av 47 000 personer till gruppen arbetslösa. Ökningen består av ett inflöde på 61 000 från gruppen ej i arbetskraften och ett utflöde till gruppen sysselsatta på 14 000."

I det kortare perspektivet - från senhösten 2016 och till idag - har alltså antalet arbetslösa ökat. Det beror på att många har kommit in i arbetskraften men utan att få jobb, samtidigt som ett begränsat antal arbetslösa har blivit sysselsatta. Arbetslöshetskön har med andra ord blivit längre i det mycket korta perspektivet.

Samtidigt visar dagsnoteringen att Arbetsförmedlingen har 116 000 lediga jobb. Då ska man ha i minnet att Arbetsförmedlingens marknadsandel för lediga jobb säkerligen är under femtio procent.

Kort sagt: det flödar in en stor mängd människor till arbetskraften samtidigt som tillväxten hämmas av att arbetsgivare inte hittar människor att anställa. Så kan vi inte ha det. Att genom avsaknad av åtgärder öka antalet människor som hamnar i arbetslöshet är dålig politik. Å andra sidan, föreställningen att de 47 000 som tillkommit i arbetslöshetskön skulle komma i sysselsättning genom lägre bidrag och försämrad a-kassa är likaledes orimlig, inte minst genom att de flesta inte är berättigade till a-kassa.

Jag tycker att arbetsmarknadspolitikens centrala del bör sträva efter att få igång flödena genom att till exempel öka den fria rörligheten på arbetsmarknaden. De som har jobb, men vill byta till ett annat, arbete måste ges förutsättningar för detta. Då skapas jobböppningar för andra. Den dynamiken griper till slut även tag i den som står lågt från jobb och flyttar hen en bit fram i kön.

 

 

A-kasseexpert

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund