Vi firar riksdagens beslut om offentliga upphandlingar!

Eva Nordmarks blogg 2017-05-04

Äntligen har klubban fallit! Därmed har riksdagen fattat ett mycket efterlängtat beslut: det ska gå att ställa krav på arbetsvillkor i samband med offentliga upphandlingar.

Och det är verkligen på tiden. Egentligen borde det ha varit en självklarhet eftersom det faktiskt finns EU-lagstiftning på området som vi först nu lever upp till. Det anstår inte ett land som Sverige att försöka smita undan lagstiftning som vi varit med och förhandlat fram. EU står inför tillräckligt stora utmaningar som det är.

Ändå har det varit en lång resa att ro beslutet i hamn, och jag är stolt över den roll TCO har spelat för att hitta en kompromiss. Jag blev mycket glad när Kristdemokraterna meddelade att de var beredda att ta ansvar för att hitta en lösning. Precis som Jakob Forssmed skriver idag är det orimligt att seriösa företag inte längre tycker att det är värt att delta i offentliga upphandlingar på grund av underbudskonkurrens från oseriösa företag som dumpar priserna

Vi hade givetvis hoppats att det även skulle blivit obligatoriskt att ställa krav på tjänstepension och försäkringar. Men det är viktigt att komma ihåg att möjligheten att ställa denna typ av krav kvarstår. Det beslut som riksdagen fattat idag är med andra ord inte lika långtgående som det vi hade velat se, men det är ett viktigt steg på vägen. Det ger oss nya verktyg för att stoppa lönedumpingen på svensk arbetsmarknad.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund