Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Eva Nordmarks blogg 2018-05-16

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och tänker. Det är därför jag är så glad att vi kunde vara med och arrangera denna konferens.

Men vad är det vi vill? Jag lyfter gärna Campus Västervik som ett föredöme och svar på frågan. Deras verksamhet visar även vilken viktig roll lärcentra och flexibla undervisningsformer spelar för den regionala utvecklingen och kompetensförsörjningen. Västerviks kommun ser de behov som finns och samverkar med lärosätena och näringslivet för att lösa utmaningarna. Jag hoppas andra kommuner kan se Västervik som en inspirationskälla, för flexibilitet och individuella lösningar är ett måste idag. Och det är vi överens om! Nu måste politiken, näringslivet och finansieringen haka på. 

Sverige måste börja ta livslångt lärande på allvar. Utbildning idag är inte var utbildning var igår. Det kan verka obehagligt, men vi måste våga vända på alla stenar och utmana alla tillvägagångssätt som hittills har fungerat. Om vi gör det kan vi skapa utbildning som kommer ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt ska vi komma ihåg att snabb förändringstakt inte är något nytt. Vi har klarat omställningar förr och vi kommer att göra det igen.

Därför är det glädjande att det råder allt större konsensus bland partierna om vikten av det livslånga lärandet, vilket har märkts i dagens paneler. Högskoleministern Helene Hellmark Knutsson lyfte under sitt tal behovet av en högskolepolitik formad efter 2020-talets förutsättningar, där omställning och livslångt lärande är en viktig del. Fredrik Christensson från Centerpartiet underströk vikten av att tillåta lärosäten att på olika sätt bidra till att utveckla nya former av utbildning så som MOOCs.

Jag hoppas att Nya vägar är början på en väg framåt där vi kan landa i en verklighet där svensk utbildning möter de behov och utmaningar som finns i vårt land. Där alla kan få möjlighet att lära och lära om genom hela livet.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund