Ny rapport om högskolans omställningsuppdrag

Eva Nordmarks blogg 2017-02-23

Har du någonsin tänkt att du skulle behöva vidareutbilda dig för att utvecklas i
ditt nuvarande jobb, eller för att kunna byta jobb i framtiden? I så fall är du inte
ensam. I många yrken höjs eller förändras kunskapskraven och det är inte alltid
man som individ hinner med att uppgradera sin kunskap i motsvarande grad.

Det är därför vi länge har pratat om att ge högskolan vad vi kallar ett omställningsuppdrag. Lärosätena bör få i uppdrag att ordna fler kurser som riktar sig till personer som efter några, eller många, år i arbetslivet behöver fylla på med ny kunskap. Det kräver nytänkande såväl vad gäller utbildningarnas form som deras innehåll. Bland annat behövs fler kurser på deltid, kvällstid och distans.

Igår släppte vi en ny rapport som heter ”Återkommande utveckling”. I rapporten presenterar vi tre förslag för hur man kan förändra resursfördelningen till högskolan. Det skulle nämligen kunna lösa många utmaningar med kompetensutveckling, vidareutbildning och matchningsproblematik. Vi föreslår också vissa förändringar i antagningssystem samt flexiblare kursstarter för att det ska vara enklare att studera och arbeta samtidigt.

För vi vet att många yrkesverksamma tjänstemän efterfrågar just detta. När TCO 2015 lät SCB fråga yrkesverksamma tjänstemän om vidareutbildning, svarade 44 procent att de tror sig behöva kompetensutveckling som de inte kan räkna med att få inom ramen för sitt arbete. 

Sverige har en lång tradition av såväl vuxenutbildning på gymnasienivå som Arbetsmarknadsutbildning för personer som är arbetslösa. På dagens arbetsmarknad, där en växande andel av yrkesverksamma har en högskoleutbildning, är det inte tillräckligt. Universitet och högskolor måste gå från att vara platser som man besöker innan arbetslivet börjar till platser dit man återvänder för återkommande utveckling.

För att Sverige ska stå sig starkt i den globala konkurrensen kommer en välutbildad befolkning att vara en stor tillgång, liksom system som uppmanar till jobbyten och omställning. Tiden är förbi när vi jobbade hela livet på samma arbetsplats. Det öppnar många möjligheter till utveckling om vi förvaltar dem rätt.

Läs rapporten och våra förslag här.

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund