Ta till vara kompetensen

Eva Nordmarks blogg 2014-12-12

Jag är stolt över att Sverige är ett öppet land, som både hjälper människor på flykt och välkomnar människor från andra länder som vill arbeta och bygga sin framtid här. Denna öppenhet har varit framgångsrik för Sverige och kommer att vara det också i framtiden. Öppenhet och integration är en nyckel till konkurrenskraft och välfärd.

Det finns de som hävdar att migration per automatik handlar om kostnader. I det sammanhanget tycker jag det är viktigt att peka på de ekonomiska vinster som OECD slår fast att invandringen ger. En av slutsatserna är att OECD-länderna i genomsnitt gör en vinst på drygt 3 000 euro per år och invandrarhushåll.

Vi vet också att Sverige står för stora utmaningar framöver, med en åldrande befolkning och en koncentration av befolkningen till storstadsregionerna. Framför allt välfärdssektorn står inför betydande rekryteringsbehov bara inom de närmaste tio, femton åren. Vi behöver all den kompetens vi kan få.

Vägen till jobb är dock inte alltid rak, enkel och snabb för personer födda utanför Sverige. Det måste vi arbeta gemensamt med för att förändra. TCO har just nu ordförandeskapet i Rådet för integration i arbetslivet där förutom TCO också LO, Saco, Svenskt näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket ingår. I dagarna gjorde vi ett gemensamt arbetsplatsbesök på Skanska. Skanska delade med sig av erfarenheter i sitt samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen för att få in utlandsfödda med akademisk utbildning och praktiskt erfarenhet i sitt företag. Genom sitt Internationella ledarskapsprogram, som nu är inne på sin andra omgång, kombineras praktik på arbetsplatserna med utbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Detta är ett mycket gott exempel på ett företag som ser värdet av mångfalden och som vill bidra till att hitta nya och bättre vägar in i arbetslivet för utrikesfödda. Vi fick också ta del av praktiska exempel på brister i regelverk och arbetssätt som inte är ändamålsenliga och behöver förbättras. Men framförallt gav det oss inspiration och bekräftelse på att det finns en oerhörd potential i att utveckla arbetslivet så att det blir lättare för utrikesfödda att komma in samtidigt som företagen gynnas av ny kompetens.

Helt enkelt en win-win!

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund