Herrklubbarnas tid är förbi! Jämställdhet är framtiden!

Eva Nordmarks blogg 2015-03-26

Såg du det här klippet från SVT? Min spontana tanke när jag såg inslaget var att det verkligen är dags för vissa män i näringslivet att skärpa sig. Finansbranschen är en av de branscher där löneskillnaderna mellan kvinnor och män är allra störst. Finansförbundet skrev om detta inför 8 mars och konstaterade att bank- och finansanställda kvinnor i genomsnitt tjänar 16 400 kronor i månaden mindre än sin manliga kollegor. I samma blogginlägg resonerar utredaren kring varför det är på det här sättet: 

Det verkar finnas ett glastak som sätter stopp för kvinnornas karriär i finansbranschen. Är det så att kvinnors och mäns kompetens bedöms på olika sätt, värderas kvinnors potential och ledarskap annorlunda än männens?

Frågan om hur kvinnors potential värderas, är särskilt intressant i ljuset av klippet jag länkade till i början av mitt inlägg. Förstår Lundberg vad han signalerar till kvinnorna i branschen och till alla de unga kvinnor, med utmärkta studieresultat och höga ambitioner som vill arbeta i den? Hur ska han dessutomförmå att rekrytera dem till sitt företag när han ger uttryck för en sådan gammaldags, mossig attityd?

Sverige behöver välfungerande företag som skapar många arbetstillfällen och en tillväxt som bidrar till en god välfärd. Kvinnor presterar bättre än män genom genom hela sin utbildning. Att inte se kvinnors potential är ett slöseri med resurser och är tillväxthämmande. Det borde vara en självklarhet att kvinnor ska ha samma möjligheter att drömma om – men också att nå! – toppen i företagen. Nu är det dags för de näringslivsgubbar som har den här dåliga attityden att tänka om. Herrklubbarnas tid är förbi. Nu hoppas jag att de moderna männen och kvinnorna med makt i branschen kliver fram och visar att jämställdhet är framtiden!  

TCO:s ordförande

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund