Ska EU bestämma över svenska löner?

TCObloggar 2019-12-18

Idag har jag deltagit i mitt första styrelsemöte i Europafacket. Även om vindarna i Bryssel är närmast vårvarma, har det varit betydligt hetare på mötet. Anledningen till det är att minimilönefrågan varit uppe för diskussion.

För mig, som facklig ledare, är det en självklarhet att se behovet av att det finns goda villkor och rimliga löner överallt, för alla arbetstagare. För mig som svensk facklig ledare är det en självklarhet att det bäst uppnås genom att starka parter på arbetsmarknaden tar ansvar. I Sverige och i flera andra länder fungerar det i allt väsentligt bra. Men på andra håll i Europa ser det annorlunda ut. Det måste en ha stor förståelse och respekt för.

Det som nu diskuteras i Bryssel är i sig vällovligt men sättet att försöka uppnå det på blir fel. Från svensk sida – från fack, arbetsgivare och politiken – är vi tydliga. EU har inte befogenheter att lagstifta om löner i medlemsstaterna. Det är en mycket viktig princip, en princip som vi inte viker ifrån en tum. Lönebildningen är och ska förbli en nationell fråga.

Med det sagt behöver vi också vara konstruktiva. Fackligt arbete i en globaliserad värld måste ske internationellt. Det finns mycket som kan göras på EU-nivå. Den sociala pelaren är inte rättsligt bindande men den innehåller många verktyg som kan hjälpa till att skapa bättre villkor i hela EU. Där borde fokus ligga, inte på lagstiftning.

Det är i dagsläget oklart vart den här frågan kommer att ta vägen. EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag i mitten av januari. Det känns tryggt att veta att det finns en bred samsyn i den här frågan från svenskt håll. Det kommer att behövas när det hettar till igen i början av nästa år.

Ordförande TCO

Prenumerera på Therese Svanströms blogg

Tack!

Lämna din e-postadress så får du ett mejl varje gång som Therese Svanström uppdaterar sin blogg. 

e-postadress

Vi har mejlat dig på den adress du angav. Prenumerationen startar när du bekräftat din e-postadress.

Något blev fel, försök igen. 

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.