Ska EU bestämma över svenska löner?

TCObloggar 2019-12-18

Idag har jag deltagit i mitt första styrelsemöte i Europafacket. Även om vindarna i Bryssel är närmast vårvarma, har det varit betydligt hetare på mötet. Anledningen till det är att minimilönefrågan varit uppe för diskussion.

För mig, som facklig ledare, är det en självklarhet att se behovet av att det finns goda villkor och rimliga löner överallt, för alla arbetstagare. För mig som svensk facklig ledare är det en självklarhet att det bäst uppnås genom att starka parter på arbetsmarknaden tar ansvar. I Sverige och i flera andra länder fungerar det i allt väsentligt bra. Men på andra håll i Europa ser det annorlunda ut. Det måste en ha stor förståelse och respekt för.

Det som nu diskuteras i Bryssel är i sig vällovligt men sättet att försöka uppnå det på blir fel. Från svensk sida – från fack, arbetsgivare och politiken – är vi tydliga. EU har inte befogenheter att lagstifta om löner i medlemsstaterna. Det är en mycket viktig princip, en princip som vi inte viker ifrån en tum. Lönebildningen är och ska förbli en nationell fråga.

Med det sagt behöver vi också vara konstruktiva. Fackligt arbete i en globaliserad värld måste ske internationellt. Det finns mycket som kan göras på EU-nivå. Den sociala pelaren är inte rättsligt bindande men den innehåller många verktyg som kan hjälpa till att skapa bättre villkor i hela EU. Där borde fokus ligga, inte på lagstiftning.

Det är i dagsläget oklart vart den här frågan kommer att ta vägen. EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag i mitten av januari. Det känns tryggt att veta att det finns en bred samsyn i den här frågan från svenskt håll. Det kommer att behövas när det hettar till igen i början av nästa år.

Ordförande TCO

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund