Europadagen: Gemenskap och solidaritet

TCObloggar 2020-05-09

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

Coronakrisen har verkligen satt samarbetet och solidariteten i Europa på prov.  Inget EU-land har anledning att vara särskilt stolt över sitt agerande när pandemin slog till. Ingen bistod Italien när läget var som värst, istället förbjöd flera länder export av skyddsutrustning till andra EU-länder. Långvarigt stängda gränser kan få allvarliga konsekvenser, när gränspendlare och andra arbetstagare hindras från att resa.

Utvecklingen den senaste tiden ger anledning till oro. Vi har alla ett ansvar för att hitta tillbaka ursprungstanken för EU-projektet; gemenskap och solidaritet. För den europeiska fackföreningsrörelsen som en del av civilsamhället är det viktigt att slå vakt om demokratiska värden, så även i kriser. Flera medlemsländer har utnyttjat krisen och drivit igenom undantagslagar för att åsidosätta demokratin och rättsstaten. Den 31 mars antog det polska parlamentet en lag som inskränker parternas inflytande. Bland annat möjliggör lagen att landets statsminister själv får sparka enskilda medlemmar av det nationella sociala dialog-rådet, som är den huvudsakliga samarbetsinstitutionen för arbetsmarknadens parter och regeringen.

TCO har genom Eurofacket protesterat mot det som har hänt i Polen. Och engagemang och solidaritet med våra kollegor i Europa gör skillnad. Det kroatiska arbetsmarknadsdepartementet föreslog i slutet av mars en ”tillfällig” lag som i praktiken skulle ha åsidosatt den befintliga arbetsmarknadslagstiftningen och kollektivavtalen. Men efter protester från fack, både i Kroatien och på europeisk nivå, drogs förslaget tillbaka.

Att värna demokratin blir en viktig del av den återhämtningsplan som tas fram för Europa. Läs mer om våra synpunkter på färdplanen här.

EU
Ordförande TCO

Prenumerera på Therese Svanströms blogg

Tack!

Lämna din e-postadress så får du ett mejl varje gång som Therese Svanström uppdaterar sin blogg. 

e-postadress

Vi har mejlat dig på den adress du angav. Prenumerationen startar när du bekräftat din e-postadress.

Något blev fel, försök igen. 

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.