Ensamföretagarna behöver också stöd

TCObloggar 2020-04-29

Jag har precis avslutat ett digitalt möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och näringsminister Ibrahim Baylan för att diskutera frågor som rör ensamföretagares situation just nu.

I Sverige är ungefär 450 000 verksamma huvudsakligen som egenföretagare. Inom TCO:s medlemsförbund finns det till exempel ingenjörer, skådespelare, journalister och ekonomer som jobbar i egen regi. Ofta är det så att de säljer sin tid och sitt kunnande, utan att ha nämnvärda rörelsekostnader i övrigt.

För många av dessa har uppdragen – och därmed inkomsterna – minskat mycket snabbt. Samtidigt har de inte träffats av, eller har svårt att utnyttja många av de insatser som hittills genomförts för att säkra företagens fortlevnad och människors ekonomiska trygghet.

Därför har vi i TCO tagit fram ett paket med förslag som på olika sätt ska kunna bidra till att lindra situationen. Det handlar om att hitta olika lösningar så att etablerade ensamföretagare kan få tillfälliga stöd men också genom att göra vissa förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.

Jag upplever att det fortfarande finns en stor lyhördhet och ett stort intresse från politiken för att lösa de problem som uppstått i kölvattnet av pandemin. Min förhoppning är därför att vi snart kan se en acceptabel lösning på även den här frågan.

Ordförande TCO

Prenumerera på Therese Svanströms blogg

Tack!

Lämna din e-postadress så får du ett mejl varje gång som Therese Svanström uppdaterar sin blogg. 

e-postadress

Vi har mejlat dig på den adress du angav. Prenumerationen startar när du bekräftat din e-postadress.

Något blev fel, försök igen. 

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.