Varför provocerar HBTQ?

TCObloggar 2015-07-31

Varför är frågor om sexuell läggning och könsöverskridande uttryck så provocerande för många? Vissa säger att idag är det ingen som bryr sig. Det är långt ifrån sant. Motsatsen syns i staters lagstiftning, i hatbrott och i kommentarer som ”Jag är tolerant, men tycker inte att det är något man behöver prata om”. Och inte minst märks det i att väldigt många på sin arbetsplats undviker att nämna om de lever i en samkönad relation.

Under min uppväxt märkte jag att jag på grund av mitt kön förväntades vara mindre intresserad av vissa saker som jag verkligen tyckte om, samtidigt som jag kände ovilja mot typiska tjejattribut. Jag märkte att det fanns en könsordning som jag inte ville köpa. De flesta kulturer delar in det mesta i två olika könskategorier, och det gäller inte bara personer och aktiviteter, utan även saker och egenskaper. Vad som klassas in i den ena eller andra kategorin kan variera mellan kulturer och skiftar över tid.

Könsordningen är en dualistisk ordning. Man delar alltså in världen i motsatspar som kvinnligt – manligt, aktiv – passiv, förnuft – känsla, och så vidare, men det räcker inte med det. De två kategorierna ska också hållas isär. De betraktas som varandras motsatser, snarare än som överlappande varandra. Det är inte kvinnligt och manligt, aktiv och passiv, eller förnuft och känsla. Det ska vara antingen det ena eller det andra. Det är kvinnligt eller manligt; natur eller kultur; förnuft eller känsla.

Och det är nog när du känner av detta ”isärhållande” som du som människa reagerar om du inte känner att du accepterar de egenskaper som tillskrivs dig. Om en ser könsordningen som en maktordning, så tillkommer även att den ena kategorin, med allt det som dit inräknas, generellt värderas lägre än den andra (-en delförklaring till min ungdoms motvilja mot tjejattribut?). Så om vi vill skapa en köns(makt)ordning, ska vi alltså: 1: Dela upp, 2: Hålla isär, (3: Värdera).

I en kultur som är uppbyggd efter denna ordning, stör HBTQ ordningen. Då blir homosexualitet och bisexualitet, könsöverskridande uttryck och identiteter, samt queera sätt att leva provocerande. Bara att detta lilla ord ”hen”, (som är så användbart när man inte vill koppla på en massa förväntade egenskaper och beteenden i sammanhang när det är helt irrelevant,) förmådde att skapa en så stor debatt. Det visar att det, eller den, som inte så lätt vill låta sig (köns)kategoriseras provocerar. Samtidigt flyttar det kraftfullt fram positionerna för våra möjligheter oavsett kön.

Utredare, Arbetsmiljö

Välkommen på seminarium!

Den 20:e september samtalar vi om hur en skattereform kan bidra till en mer effektiv bostadsmarknad.

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig mer om den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden

Läs mer och se våra filmer

TCO gratulerar Sveriges nya arbetsgivarminister

TCO är glada och stolta över att vår tidigare ordförande, Eva Nordmark, utsetts till ny arbetsmarknadsminister

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund