Arbersgivaravgiftens ABC

TCObloggar 2014-04-10

Oppositionen i socialförsäkringsutskottet gick idag emot regeringens förslag om att sänka arbetsgivaravgiften än mer för unga under 23 år. Minister Lööf lät inte vänta på sig med att gå  i taket och menar nu att det kommer bli mycket dyrare att anställa just unga för framförallt kommuner och småföretagare.

Både i debatter i media som på gräsrotsnivå är det inte ovanligt att idag höra förspråkare för regeringens respektive oppositionens politik prata i termer av "dubblerad" respektive "halverad" lönekostnad för att anställa just unga om något av partialternativen kommer till makten i höst. Men låt oss ta en titt på vad vi snackar om:

Lönekostnaden en arbetsgivare betalar består av två delar. Den ena delen består av den lön arbetagaren ser – den delen förhandlas i regel av arbetsmarkandens parter (arbetsgivare och fack – utan involvering av riksdag och regering). Den andra delen av arbetsgivarens lönekostnader består av en arbetsgivaravgift. Enligt Skatteverket är den 2014 31,41 procent på lönekostnaden för en individ som är 26 år eller äldre och 15,49 procent för unga under 25 år.  Regeringens förslag är att sänka arbetsgivaravgiften ytterligare för unga under 23 år till 10,41 procent….

Men vad betyder alla dessa procentsatser på arbetsgivarens totala lönekostnad?

Låt oss anta att en individ får ett jobb som ersätts med 20 000kr i lön per månad. För arbetsgivaren betyder det en lönekostnad som är summan av lön + arbetsgivaravgift. I grafen nedan illusterar jag hur dessa olika arbetsgivaravgifter påverkar den totala kostnaden en arbetsgivare får betala beroende på arbetstagarens ålder. Observera att totalkostnaden vi diskuterar här ligger inom intervallet 22 000 – 26 300kr.

[caption id="attachment_13883" align="alignleft" width="710"]arbetsgivaravgift2014 Bild 1. Arbetsgivarens totala lönekostnader för olika arbetsgivaravgifter, för en lönekostand på 20 000kr/månad.[/caption]

Ingen stans pratar vi om halvering eller dubblering…maximalt är det en sänkning av 12 respektive 16 procent av den totala lönekostanden en arbetsgivare konfronteras med att anställa unga under 25 respektive 23 år för de olika arbetsgivaravgifter som gäller respektive är på förslag för unga under 26 år.

TCO:s partipolitiska obundenhet hindrar mig från att ta ställning i debatten, huruvida detta är väl investerade pengar att ge ytterligare avkall på  skatteintäkter om 270 miljoner kr - eller om det är rimligt att tro att ett par procent kommer revolutionera arbetsgivares benägenhet att vilja anställa unga i en större utsträckning än vad vi sett fram till idag . Det jag dock  efterlyser i debatten kring lönekostnader är tydlighet och saklighet om vad det kostar att anställa och vilken del av lönekostnaden politiker har makt att påverka (dvs. arbetsgivaravgiften, inte lönenivån).

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund