Arbersgivaravgiftens ABC

TCObloggar 2014-04-10

Oppositionen i socialförsäkringsutskottet gick idag emot regeringens förslag om att sänka arbetsgivaravgiften än mer för unga under 23 år. Minister Lööf lät inte vänta på sig med att gå  i taket och menar nu att det kommer bli mycket dyrare att anställa just unga för framförallt kommuner och småföretagare.

Både i debatter i media som på gräsrotsnivå är det inte ovanligt att idag höra förspråkare för regeringens respektive oppositionens politik prata i termer av "dubblerad" respektive "halverad" lönekostnad för att anställa just unga om något av partialternativen kommer till makten i höst. Men låt oss ta en titt på vad vi snackar om:

Lönekostnaden en arbetsgivare betalar består av två delar. Den ena delen består av den lön arbetagaren ser – den delen förhandlas i regel av arbetsmarkandens parter (arbetsgivare och fack – utan involvering av riksdag och regering). Den andra delen av arbetsgivarens lönekostnader består av en arbetsgivaravgift. Enligt Skatteverket är den 2014 31,41 procent på lönekostnaden för en individ som är 26 år eller äldre och 15,49 procent för unga under 25 år.  Regeringens förslag är att sänka arbetsgivaravgiften ytterligare för unga under 23 år till 10,41 procent….

Men vad betyder alla dessa procentsatser på arbetsgivarens totala lönekostnad?

Låt oss anta att en individ får ett jobb som ersätts med 20 000kr i lön per månad. För arbetsgivaren betyder det en lönekostnad som är summan av lön + arbetsgivaravgift. I grafen nedan illusterar jag hur dessa olika arbetsgivaravgifter påverkar den totala kostnaden en arbetsgivare får betala beroende på arbetstagarens ålder. Observera att totalkostnaden vi diskuterar här ligger inom intervallet 22 000 – 26 300kr.

[caption id="attachment_13883" align="alignleft" width="710"]arbetsgivaravgift2014 Bild 1. Arbetsgivarens totala lönekostnader för olika arbetsgivaravgifter, för en lönekostand på 20 000kr/månad.[/caption]

Ingen stans pratar vi om halvering eller dubblering…maximalt är det en sänkning av 12 respektive 16 procent av den totala lönekostanden en arbetsgivare konfronteras med att anställa unga under 25 respektive 23 år för de olika arbetsgivaravgifter som gäller respektive är på förslag för unga under 26 år.

TCO:s partipolitiska obundenhet hindrar mig från att ta ställning i debatten, huruvida detta är väl investerade pengar att ge ytterligare avkall på  skatteintäkter om 270 miljoner kr - eller om det är rimligt att tro att ett par procent kommer revolutionera arbetsgivares benägenhet att vilja anställa unga i en större utsträckning än vad vi sett fram till idag . Det jag dock  efterlyser i debatten kring lönekostnader är tydlighet och saklighet om vad det kostar att anställa och vilken del av lönekostnaden politiker har makt att påverka (dvs. arbetsgivaravgiften, inte lönenivån).

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund