Visselblåsarskyddet en viktig fråga för EU:s fackliga chefsorganisation

TCObloggar 2017-11-02

Frågan om ett skydd för visselblåsare i Europa har tagit ett stort steg framåt tack vare den europeiska fackliga samarbetsorganisationen för chefer och specialister, Eurocadres.

Chefer företräder arbetsgivaren och har en stark lojalitetsplikt mot densamme. Chefer har samtidigt stor insyn i den verksamhet de arbetar i och kan därför lättare upptäcka oegentligheter. En chef som vill slå larm ställs ofta inför ett dilemma mellan flera för företaget skyddsvärda intressen. Förutom den svåra frågan om hur chefer bör agera för egen del vid kännedom om missförhållanden ska chefer även ha kunskap och verktyg att hantera medarbetare som visselblåser.

Eurocadres är liksom Europafacket (ETUC) erkänd av EU-kommissionen som arbetstagarpart på den europeiska arbetsmarknaden. På den privata sektorn har många företag gränsöverskridande verksamhet. För att visselblåsskyddet ska bli reellt och effektivt måste det finnas ett grundskydd i samtliga länder som visselblåsarens företag verkar i. Eurocadres bedriver en framgångsrik kampanj om EU:s och medlemsländernas ansvar för visselblåsarskydd. Europaparlamentet antog i slutet av oktober en resolution om visselblåsning med en uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett övergripande lagstiftningsförslag med hög skyddsnivå för visselblåsare inom EU. Kommissionen har därefter i sitt arbetsprogram för 2018 angett att man fortsätter sitt arbete med skydd för visselblåsare.

[caption id="attachment_16199" align="alignright" width="300"]Den svenska delegationen. Foto: Matz Nilsson Den svenska delegationen. Foto: Matz Nilsson[/caption]

TCO är medlem i Eurocadres och bland annat jag deltog därför på dess kongress i Bryssel i början av veckan. Även representanter från TCO-förbunden Unionen och ST, som arbetar med chefsfrågor inom privat respektive offentlig sektor, deltog på kongressen.

Förutom visselblåsarfrågan beslutade kongressen att Eurocadres under de kommande fyra åren ska arbeta med tre huvudområden: (i) ett starkare kunskapsbaserat Europa, (ii) förbättrad psykosocial arbetsmiljö och ett jämställt arbetsliv samt (iii) full rörlighet för professionella arbetstagare inom Europa. Kongressen beslutade även att Martin Jefflén, från Unionen, ska sitta kvar som ordförande i ytterligare fyra år.

Eurocadres har under föregående kongressperiod utvecklats positivt. Visselblåsarkampanjen, som TCO varit en del av, är ett utmärkt exempel på vad Eurocadres kan åstadkomma med gemensamma krafter inom EU. Eurocadres gör rätt som fokuserar på få men tydliga huvudområden under den nya kongressperioden och vi ser fram emot att bidra till Eurocadres kommande kampanjer. #euroc17

EU
EU-jurist

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund