Visselblåsarskyddet en viktig fråga för EU:s fackliga chefsorganisation

TCObloggar 2017-11-02

Frågan om ett skydd för visselblåsare i Europa har tagit ett stort steg framåt tack vare den europeiska fackliga samarbetsorganisationen för chefer och specialister, Eurocadres.

Chefer företräder arbetsgivaren och har en stark lojalitetsplikt mot densamme. Chefer har samtidigt stor insyn i den verksamhet de arbetar i och kan därför lättare upptäcka oegentligheter. En chef som vill slå larm ställs ofta inför ett dilemma mellan flera för företaget skyddsvärda intressen. Förutom den svåra frågan om hur chefer bör agera för egen del vid kännedom om missförhållanden ska chefer även ha kunskap och verktyg att hantera medarbetare som visselblåser.

Eurocadres är liksom Europafacket (ETUC) erkänd av EU-kommissionen som arbetstagarpart på den europeiska arbetsmarknaden. På den privata sektorn har många företag gränsöverskridande verksamhet. För att visselblåsskyddet ska bli reellt och effektivt måste det finnas ett grundskydd i samtliga länder som visselblåsarens företag verkar i. Eurocadres bedriver en framgångsrik kampanj om EU:s och medlemsländernas ansvar för visselblåsarskydd. Europaparlamentet antog i slutet av oktober en resolution om visselblåsning med en uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett övergripande lagstiftningsförslag med hög skyddsnivå för visselblåsare inom EU. Kommissionen har därefter i sitt arbetsprogram för 2018 angett att man fortsätter sitt arbete med skydd för visselblåsare.

[caption id="attachment_16199" align="alignright" width="300"]Den svenska delegationen. Foto: Matz Nilsson Den svenska delegationen. Foto: Matz Nilsson[/caption]

TCO är medlem i Eurocadres och bland annat jag deltog därför på dess kongress i Bryssel i början av veckan. Även representanter från TCO-förbunden Unionen och ST, som arbetar med chefsfrågor inom privat respektive offentlig sektor, deltog på kongressen.

Förutom visselblåsarfrågan beslutade kongressen att Eurocadres under de kommande fyra åren ska arbeta med tre huvudområden: (i) ett starkare kunskapsbaserat Europa, (ii) förbättrad psykosocial arbetsmiljö och ett jämställt arbetsliv samt (iii) full rörlighet för professionella arbetstagare inom Europa. Kongressen beslutade även att Martin Jefflén, från Unionen, ska sitta kvar som ordförande i ytterligare fyra år.

Eurocadres har under föregående kongressperiod utvecklats positivt. Visselblåsarkampanjen, som TCO varit en del av, är ett utmärkt exempel på vad Eurocadres kan åstadkomma med gemensamma krafter inom EU. Eurocadres gör rätt som fokuserar på få men tydliga huvudområden under den nya kongressperioden och vi ser fram emot att bidra till Eurocadres kommande kampanjer. #euroc17

EU
EU-jurist

Therese Svanström, ny ordförande i TCO!

– Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått det här förtroendet.

Ta del av pressmeddelandet

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

TCO:s förslag

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Se seminariet i efterhand

Till inspelningen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund