Nationella upphandlingsstrategin

TCObloggar 2016-07-01

Den 30 juni 2016 presenterade regeringen den nationella upphandlingsstrategin. Enligt regeringen är syftet med strategin att visa på de positiva effekter som kan uppnås genom att ha ett strategiskt förhållningssätt till inköp för att våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Regeringen är tydlig med att resultat förväntas och att man kommer att följa utvecklingen.

Strategin har kommenterats från flera håll. Svenskt näringsliv kritiserar särskilt det faktum att myndigheter vid upphandlingar ska kunna kräva att företag anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

Under utarbetandet av strategin bjöd regeringen in ett brett spektrum av aktörer för att bidra till dess utformning. TCO var en av dessa aktörer. TCO har bland annat lyft vikten av ett väl fungerande upphandlingsstöd och upphandlarnas centrala roll i inköpsprocessen. Synpunkter som nu fått gehör då Upphandlingsmyndigheten har fått ett särskilt uppdrag att genomföra och följa upp strategin utifrån dess sju inriktningsmål. Vidare så lyfter regeringen i strategin särskilt inköparnas nyckelfunktion i organisationen.

TCO är särskilt positiv till mål sju i strategin som avser Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. En del i inriktningsmål sju innebär att konkurrens i offentlig upphandling aldrig får ske på bekostnad av en god arbetsmiljö eller skäliga anställningsvillkor. Genom att ställa krav på leverantörerna att de tillförsäkrar sina anställda skäliga arbetsvillkor menar regeringen att de upphandlande tjänsterna kan utföras med hög kvalitet samtidigt som social dumpning motverkas. TCO har under hela genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven verkat just för att villkor enligt kollektivavtal ska ställas av samma anledning. Nyligen såg vi resultatet av detta i regeringens proposition om de nya upphandlingsreglerna. TCO anser även att statliga myndigheter är särskilt lämpliga att i sina upphandlingar främja möjligheter till anställning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. TCO kommer att följa regeringens genomförande av strategin.

EU-rättsjurist

Det här löser inte problemen, politiker

I överenskommelsen mellan S, C, L och MP finns två besked som är högt prioriterade för TCO-medlemmarna, men att man vill förändra las är inte det som behövs för att förändra arbetsmarknaden, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välständ. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer här

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem. Istället bör den politiska diskussion handla om reformer som rör andra områden som: ubildning, jämställdhet, pension, kompetensförsörjning, skolan, klimatet och skattereform, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund