Ett ingrepp i den svenska lagstiftningsprocessen

TCObloggar 2017-04-10

LO, TCO och Saco skickade i förra veckan ett brev till EU- och handelsminister Ann Linde för att uppmärksamma ministern på ett par farhågor vi hyser kring EU-kommissionens förslag till ett nytt anmälningsförfarande för krav på tjänsteverksamhet.

Anmälningsförfarandet för krav på tjänsteverksamhet finns redan idag men har fört en förhållandevis anonym tillvaro i Sverige och övriga EU. Kanske inte så underligt då förfarandet inte är lättillgängligt vare sig till namnet eller till själva förfarandet i sig.

I praktiken innebär anmälningsförfarandet att medlemsstaterna ska anmäla förslag till lagar gällande tjänsteverksamhet till Europeiska kommissionen. I Sverige ska kraven anmälas till den statliga myndigheten Kommerskollegium. Mer information finns här. När förslagen till lagar sedan anmälts kan Europeiska kommissionen och medlemsländerna ha synpunkter på ett medlemslands förslag till lag om de anser att den kan utgöra ett hinder mot den fria rörligheten för tjänster. Medlemsstaten kan dock fortfarande anta ett förslag till lag även om den fått kritik från Europeiska kommissionen eller ett medlemsland.

Anmälningsförfarandet har inte fungerat bra. Få medlemsländer anmäler förslag till lagar i den omfattning som förväntats. Europeiska kommissionen vill därför formalisera anmälningsförfarandet. Hur detta ska ske i praktiken anges i det förslag till direktiv som Europeiska kommissionen presenterade den 10 januari 2017.

Att analysera en lags förenlighet med EU-rätten är inget som TCO vänder sig emot. Tvärtom så är det bra att en sådan bedömning görs innan lagen antas. Det kan dock finnas fall där en medlemsstat och EU-kommissionen är oeniga om en lag är förenlig med EU-rätten eller ej. Vad vi vänder oss emot är att EU-kommissionen i detta förslag, genom ett beslut, ger sig själv en rätt att stoppa ett utkast till lag innan lagen antas. Med andra ord så vill EU-kommissionen ge sig själv en rätt att ingripa i ett medlemslands lagstiftningsprocess. Ett sådant ingrepp i de nationella lagstiftningsprocesserna anser vi är oacceptabelt. Just för detta och ett par andra farhågor vi såg med förslaget har LO, TCO och Saco flaggat för i ett brev till EU- och handelsminister Ann Linde.

EU
EU-rättsjurist

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Myt att a-kassan är generös

Det finns en föreställning om att ersättningen till arbetslösa är särskilt generös i Sverige. Det stämmer inte. I själva verket är arbetslöshetsersättningen i de flesta jämförbara länder mer generös än i vårt land.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund