En strategi som gav eko

TCObloggar 2021-06-17

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

I förra veckan deltog TCO på regeringens EU-sakråd om den uppdaterade industristrategin. Näringsminister Ibrahim Baylan stod värd och TCO gav tillsammans med ett trettiotal andra organisationer vår syn på vad som är viktigs delar i strategin och vad regeringen borde fokusera på i sitt arbete med strategin.

Vad innebär den uppdaterade strategin?

Kommissionen har identifierat tre problem under krisen:

  • Gränsrestriktioner som begränsat den fria rörligheten för människor, varor och tjänster.

  • Störningar i de globala värdekedjorna som påverkat tillgången på viktiga varor och efterfrågestörningar.

För att komma till rätta med problemen så har kommissionen i den uppdaterade strategin förslagit åtgärder som syftar till att stärka den inre marknadens motståndskraft, stödja EU:s öppna strategiska oberoende genom att åtgärda beroendesituationer och att stödja affärsmässiga argument för den gröna och digitala omställningen.

Vad lyfte TCO?
På EU-sakrådet lyfte TCO det faktum att EU-kommissionen vill stärka EU:s strategiska autonomi och att det inte får ske på bekostnad av EU:s arbete för öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Vidare lyfte TCO omställning som ett sätt att se till att EU:s arbetsmarknad blir rustad för framtidens behov. När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas måste EU-länderna ha fungerande nationella omställningssystem som riktar sig mot både yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning och mot de som står utanför arbetsmarknaden.

Slutligen så lyfte TCO en undangömd del i strategin som är vikten av social dialog. Förändringar på arbetsmarknaden kräver i regel kräver snabba beslut och flexibla lösningar och kollektivavtalen har visat sig vara ett bra och flexibelt instrument att hantera dessa utmaningar. Därför är det viktigt att man på EU nivå ytterligare stödjer åtgärder som kan förbättra den sociala dialogen, både på EU-nivå och i länder där det behövs.

Vad lyfte andra organisationer?
Alla var rörande överens om vikten av en öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Det fanns också en mycket stor samsyn kring grön och digital omställning

Nästa steg
Från strategin följer ett flertal förslag väl värda att bevaka. Ett av de intressantare förslagen är Europeiska kommissionens kommande förslag om ett Single Market Emergency Instrument. TCO tycker att det är intressant och vill särskilt stödja delarna om genomförande men samtidigt påpeka att arbetstagares rättigheter aldrig får anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten. TCO ser också positivt på att kommissionen avser lägga fram förslag till HRDD-direktiv, som kräver att företag visar att varor och tjänster tillverkas på ansvarsfullt sätt och att fackliga rättigheter respekteras. Det kommer att bidra till jämnare spelplan mellan företag som verkar inom EU.

Avslutningsvis så är det värt att notera att Europeiska kommissionen fortsätter att utgå ifrån sin ekosystemansats. Innebörden av detta är att kommissionen kommer att ha ett bredare perspektiv i sitt analys- och policyarbete. Ett industriellt ekosystem är nämligen bredare än en värdekedja och de aktörer som ingår i ekosystemet kan skilja sig åt beroende på vilket ekosystem som är aktuellt. Det 14 industriella ekosystem som europeiska kommissionen utgår ifrån i sitt arbete är: bygg och anläggning, digitala teknik, hälsa, livsmedel, förnybar energi, energiintensiva industrier, transport och fordon, elektronik, textilier, rymd- och försvarsindustrin, kulturella och kreativa näringar, turism, närhetsekonomi, social ekonomi och detaljhandeln. Genom åtgärder inom ramen för varje ekosystem är målet att stärka EU:s konkurrenskraft genom att åstadkomma en grön och digital omställning. 

EU
EU-jurist

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medelmmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär, det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.