Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

TCObloggar 2022-07-01

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

1 juli. Så är det återigen dags för rotation på ordförandeposten i EU. Från Paris går ordförandeklubban till Prag, där den tjeckiska regeringen nu ansvarar för att leda arbetet i EU:s ministerråd under de närmaste sex månaderna.

Det senaste halvåret har ju i högsta grad varit händelserikt, om än inte på det sätt vi hade hoppats. Sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig i februari har hela EU:s arbete fokuserat på att hantera kriget och dess följder. Även om det tidvis varit tuffa förhandlingar har EU-länderna visat att det går att agera snabbt, enat och fatta svåra men kraftfulla beslut när det verkligen gäller.

EU har bidragit med stora summor till Ukraina för vapeninköp, samtidigt som EU-länderna enats om kännbara sanktioner mot Ryssland. Massflyktsdirektivet har aktiverats, som gjort det möjligt att snabbt och effektivt ta emot flera miljoner ukrainska flyktingar runt om i Europa. Samtidigt har EU-kommissionen lagt fram en ambitiös plan för att bryta beroendet av ryska fossila bränslen, genom snabb utbyggnad av fossilfri energi. Och för någon vecka sedan toppades det franska ordförandeskapet med att bevilja Ukraina status som kandidatland till EU – en oerhört viktig markering som nu behöver fyllas med innehåll för att landet ska kunna påbörja den långa vägen mot EU-medlemskap.

Alla de här frågorna kommer fortsätta stå i centrum för EU-politiken den närmaste tiden. Dessutom har kriget i Ukraina gett ytterligare luft åt den diskussion som franska ordförandeskapet satte som sin viktigaste prioritering: ett ”suveränt Europa”, som är franska för att göra EU mindre beroende av omvärlden, med lite mer självförsörjning och stänk av statsdirigerad industripolitik. Det är en diskussion som är viktig, men samtidigt problematisk. Självklart måste EU bryta det osunda beroendet av energi från Ryssland, men det innebär inte att vi ska ta avstånd från globaliseringen eller ge avkall på regler som upprätthåller sund konkurrens på den inre marknaden. Fri och öppen handel har byggt vårt välstånd, den bidrar till innovation och spelar en nyckelroll för klimatomställningen. Dessutom bidrar globala leverantörskedjor till ett stort mått av flexibilitet om och när en kris uppstår. För TCO är det viktigt att EU fortsätter med en handelspolitik som bygger på frihandel och öppenhet - och som bidrar till hållbar utveckling och stärkta rättigheter för arbetstagare globalt.

Så vad vill då tjeckerna åstadkomma under sitt ordförandeskap? Prioriteringarna är kanske inte lika storvulna som de franska, men här finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka institutioner och aktörer som är centrala för demokratin och rättsstaten. Att göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig är en annan prioritering, och här nämns fler frihandelsavtal och fördjupning av den inre marknaden. Här nämns också vikten av kompetensutveckling för att klara den gröna och digitala omställningen, något som är en viktig prioritering även för TCO. Vi kommer noga att följa vad Tjeckien gör på detta område, och arbeta för att kompetensförsörjningsfrågor ska blir en huvudprioritering för det svenska ordförandehalvåret.

Men det är bara en liten del av ett ordförandeskap som egentligen går att påverka. En stor del av förhandlingsarbetet avgörs av vad som lagts fram av EU-kommissionen och vad som ärvs från tidigare ordförandeskap. Under hösten kommer förhandlingar att föras kring tre direktiv som är av stor betydelse för svensk och europeisk fackföreningsrörelse: plattformsarbete, lönetransparens och CSDD – due diligence för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter i företagens leverantörskedjor. Det är frågor som TCO följer nära tillsammans med vårt fackliga Brysselkontor.

Den tjeckiska priolistan inleds med en hänvisning till dåvarande presidenten Vaclav Hável, som i ett Europatal på 90-talet uppmanade européerna att ”återupptäcka sitt samvete och ta ansvar för de globala miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningarna”, och menade att Europa bör inspirera omvärlden och leda genom goda exempel. Mot den bakgrunden lanserar den tjeckiska regeringen mottot ”rethink, rebuild, repower” – att EU måste tänka om och vända och vrida på tidigare sanningar för att nå framgång.

Att tänka om och tänka nytt är alltid klokt, men det måste ske under premissen att EU i alla lägen står fast vid de värden som byggt vår union så stark. Under ordförandehalvåret förväntas Tjeckien fortsätta hantera och driva de pågående processerna mot Polen och Ungern. Här gäller det att Tjeckien i alla lägen står upp för rättsstat och demokratiska principer, även om det kan leda till frostiga relationer med grannländerna.

Internationell chef

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.