EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

TCObloggar 2021-12-21

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike om en dryg vecka tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. EU-toppmötet i förra veckan dominerades av energikrisen och de höga elpriserna, den militära upptrappningen vid Ukrainas gräns – och så förstås pandemihanteringen. Så här är det ofta för ett nytt ordförandeland: merparten av de frågor som ska hanteras är sådana där förhandlingar pågår – och kriser av olika slag som dyker upp akut. Samtidigt finns förstås ett visst utrymme finns för varje ordförandeland att driva sina egna favoritfrågor.

Den franske presidenten Emmanuel Macron har inte gjort någon hemlighet av vilken fråga som är viktigast för Frankrike: ett ”suveränt Europa” med kraft att göra sina egna val och fatta egna beslut på den globala arenan. Det handlar om gränskontroll och migration, försvarspolitik, relationer med Afrika, men också om handel och industripolitik där man vill se mer produktion i Europa av vissa produkter och göra EU lite mindre beroende av de globala leverantörskedjorna.

Frankrike vill också se en ”ny europeisk tillväxtmodell” med innovation och jobb i fokus. Här vill president Macron gå i mål med direktivet om minimilöner, som förhandlats i Europaparlamentet och ministerrådet under hösten. Dessutom vill man se över och lätta upp de regler som idag styr EU-ländernas statsbudgetar i form av gränser för statsskuld och budgetunderskott. En ytterligare fjäder som franska ordförandeskapet vill sätta i hatten är konferensen om Europas framtid, som är tänkt att avslutas under våren och mynna ut i rekommendationer för hur EU-samarbetet ska utvecklas framöver.

Från TCO:s sida tycker vi det är bra att Frankrike prioriterar nya jobb och innovation. Men ska vi lyckas med den gröna och digitala omställningen och se till att den bidrar till trygga jobb och att EU kan konkurrera på världsmarknaden, då krävs andra insatser än ett klåfingrigt direktiv om minimilöner och ett snävt fokus på lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Fransmännen gör rätt som vill se en att den inre marknaden för digitala tjänster fungerar bättre. Men runt om i EU-länderna behöver dessutom satsningar på kompetensutveckling och kompetensförsörjning ha högsta prioritet. Reformer och investeringar för ökad jämställdhet krävs för att fler kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden. Kloka och flexibla lösningar på det här området förutsätter samtidigt en väl fungerande social dialog, med fack och arbetsgivare som förhandlar kollektivavtal. I allt detta kan EU göra viktiga insatser för att stötta upp och komma med rekommendationer till medlemsländerna.

På en världsmarknad med knivskarp konkurrens är det viktigt att näringslivet i EU kan växa och utvecklas, men från TCO:s sida ser vi en risk att diskussionen om ”suveränitet” eller ”strategisk autonomi” kan leda till protektionism. Fri och öppen handel har byggt vårt välstånd, den bidrar till innovation och spelar en nyckelroll för klimatomställningen. Dessutom bidrar globala leverantörskedjor till ett stort mått av flexibilitet om och när en kris uppstår. För TCO är det viktigt att EU fortsätter med en handelspolitik som bygger på frihandel och öppenhet - och som bidrar till hållbar utveckling och stärkta rättigheter för arbetstagare globalt.

En annan brådskande fråga som Frankrike behöver ta tag i tag i handlar om att slå vakt om den fria rörligheten i EU. När smittspridningen nu ökar igen ser vi att flera EU-länder åter stänger sina gränser eller hittar på egna restriktioner som försvårar för resande och rörlighet. Här är det helt centralt att EU samordnar sig så att den fria rörligheten inte begränsas, exempelvis för gränspendlare. Särskilt viktigt är det att regeringen agerar för att gränserna i Norden hålls öppna. Det här var ett tydligt budskap från TCO:s ordförande Therese Svanström till statsminister Magdalena Andersson inför EU-toppmötet förra veckan.

När Frankrike tar över EU-rodret på nyårsnatten sker det nästan samtidigt som en ny koalitionsregering kommit på plats i Tyskland – och bara några månader innan Macron utmanas i presidentvalet. Mycket talar för att vi får se en ökad fransk-tysk samsyn i många avgörande EU-frågor, vilket ofta brukar påverka dynamiken i hela EU-samarbetet. Onekligen ett spännande halvår framöver!

Internationell chef

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.