EU State of the Union: TCO saknar insatser för omställning, jämställdhet och partssamverkan

TCObloggar 2021-09-15

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

I morse var det pompa och ståt i Europaparlamentet i Strasbourg, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var på plats för årets ”State of the Union”. Det är ett linjetal som kommissionens ordförande håller varje höst för att peka ut riktningen för det kommande året.

Von der Leyen inledde med en tillbakablick över pandemin och allt det EU lyckats genomföra på ett drygt år: vaccin till hela EU:s befolkning och stora delar av övriga världen, ett gemensamt covidbevis på bara tre månader, stödpaket till korttidsarbete och den gemensamma återhämtningsplanen för att stimulera ekonomin i medlemsländerna.

Här visade von der Leyen på den stora skillnaden mot finanskrisen för tio år sedan. Då tog det åtta år innan eurozonens BNP var tillbaka på samma nivåer som före krisen. Nu räknar man med att 19 EU-länder redan i år bryter hacket i tillväxtkurvan.

Med detta som fond tog von der Leyen upp en rad områden där kommissionen ska jobba allt intensivare under det kommande året: framför allt handlar det om digitalisering och rättvis klimatomställning. Och det har i sin tur bäring på Europas ekonomiska och säkerhetspolitiska roll i världen. Här finns en tydlig vilja från kommissionen att EU ska stå på egna ben och bli mindre beroende av Kina, till exempel genom att bli världsledande på produktion av halvledare. Man planerar också en rad nya partnerskap med omvärlden, som bygger på handel och investeringar med EU:s värderingar som grund – och även här var udden riktad mot Kinas expansion i världsekonomin. Flera av de här förslagen är viktiga pusselbitar för att stärka EU:s konkurrenskraft, och för TCO är det samtidigt viktigt att ett starkare EU i världsekonomin går hand i hand med en positiv syn på frihandel och inte övergår i protektionism.

Von der Leyens tydlighet i värderingsfrågorna gick inte att ta miste på. Utan att nämna Ungern och Polen vid namn lovade hon att kommissionen använder alla verktyg man har för att säkerställa att EU:s grundvärden respekteras. Det här är oerhört viktigt, och något som TCO helhjärtat stödjer. Skarpare sanktioner för länder som kränker rättsstaten och medborgerliga rättigheter måste på plats.

En rad nya, viktiga initiativ ska tas nu när Europa snart är ute på andra sidan pandemitunneln, men samtidigt lyser en rad centrala, brännande frågor med sin frånvaro. Frågor som är avgörande för att den gröna, digitala omställningen ska bidra till ökad konkurrenskraft och nya, trygga jobb i ett mer socialt Europa.

Hur säkerställer vi att arbetstagare i hela Europa hänger med i den gröna och digitala omställningen? Vad kan EU göra för att se till att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden? Hur avser kommissionen ge ett skydd för välfungerande partsmodeller som nu hotas av allt mer EU-lagstiftning? Och vilka planer finns för att stärka arbetsmarknadens parter i medlemsländerna, en av de viktigaste nycklarna till trygga jobb och ekonomisk utveckling?

Från TCO:s sida kommer vi därför att fortsätta driva på för att kommissionen ger tydliga svar på de här frågorna. Flera av dem handlar om hur EU kan påverka medlemsländerna att genomföra viktiga reformer, och där flera viktiga mål finns i handlingsplanen för EU:s sociala pelare.

Vi kommer dessutom att borra lite ytterligare i några särskilda punkter som nämndes i talet och där förslag väntas inom kort.

  • Förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete
  • Ny lag om mediafrihet, Media Freedom Act
  • Rekommendationer till EU-länderna i 2022 års rättsstatsrapport
  • Nytt program för tillfällig arbetslivserfarenhet för ungdomar i andra EU-länder, ”ALMA”
  • Ny relation med USA, ”Trade and Technology Council”
  • Ny strategi för globala partnerskap, ”Global Gateway”
  • Gemensamma regler för bolagsskatt

 

Internationell chef

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.