EU State of the Union: TCO saknar insatser för omställning, jämställdhet och partssamverkan

TCObloggar 2021-09-15

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

I morse var det pompa och ståt i Europaparlamentet i Strasbourg, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var på plats för årets ”State of the Union”. Det är ett linjetal som kommissionens ordförande håller varje höst för att peka ut riktningen för det kommande året.

Von der Leyen inledde med en tillbakablick över pandemin och allt det EU lyckats genomföra på ett drygt år: vaccin till hela EU:s befolkning och stora delar av övriga världen, ett gemensamt covidbevis på bara tre månader, stödpaket till korttidsarbete och den gemensamma återhämtningsplanen för att stimulera ekonomin i medlemsländerna.

Här visade von der Leyen på den stora skillnaden mot finanskrisen för tio år sedan. Då tog det åtta år innan eurozonens BNP var tillbaka på samma nivåer som före krisen. Nu räknar man med att 19 EU-länder redan i år bryter hacket i tillväxtkurvan.

Med detta som fond tog von der Leyen upp en rad områden där kommissionen ska jobba allt intensivare under det kommande året: framför allt handlar det om digitalisering och rättvis klimatomställning. Och det har i sin tur bäring på Europas ekonomiska och säkerhetspolitiska roll i världen. Här finns en tydlig vilja från kommissionen att EU ska stå på egna ben och bli mindre beroende av Kina, till exempel genom att bli världsledande på produktion av halvledare. Man planerar också en rad nya partnerskap med omvärlden, som bygger på handel och investeringar med EU:s värderingar som grund – och även här var udden riktad mot Kinas expansion i världsekonomin. Flera av de här förslagen är viktiga pusselbitar för att stärka EU:s konkurrenskraft, och för TCO är det samtidigt viktigt att ett starkare EU i världsekonomin går hand i hand med en positiv syn på frihandel och inte övergår i protektionism.

Von der Leyens tydlighet i värderingsfrågorna gick inte att ta miste på. Utan att nämna Ungern och Polen vid namn lovade hon att kommissionen använder alla verktyg man har för att säkerställa att EU:s grundvärden respekteras. Det här är oerhört viktigt, och något som TCO helhjärtat stödjer. Skarpare sanktioner för länder som kränker rättsstaten och medborgerliga rättigheter måste på plats.

En rad nya, viktiga initiativ ska tas nu när Europa snart är ute på andra sidan pandemitunneln, men samtidigt lyser en rad centrala, brännande frågor med sin frånvaro. Frågor som är avgörande för att den gröna, digitala omställningen ska bidra till ökad konkurrenskraft och nya, trygga jobb i ett mer socialt Europa.

Hur säkerställer vi att arbetstagare i hela Europa hänger med i den gröna och digitala omställningen? Vad kan EU göra för att se till att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden? Hur avser kommissionen ge ett skydd för välfungerande partsmodeller som nu hotas av allt mer EU-lagstiftning? Och vilka planer finns för att stärka arbetsmarknadens parter i medlemsländerna, en av de viktigaste nycklarna till trygga jobb och ekonomisk utveckling?

Från TCO:s sida kommer vi därför att fortsätta driva på för att kommissionen ger tydliga svar på de här frågorna. Flera av dem handlar om hur EU kan påverka medlemsländerna att genomföra viktiga reformer, och där flera viktiga mål finns i handlingsplanen för EU:s sociala pelare.

Vi kommer dessutom att borra lite ytterligare i några särskilda punkter som nämndes i talet och där förslag väntas inom kort.

  • Förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete
  • Ny lag om mediafrihet, Media Freedom Act
  • Rekommendationer till EU-länderna i 2022 års rättsstatsrapport
  • Nytt program för tillfällig arbetslivserfarenhet för ungdomar i andra EU-länder, ”ALMA”
  • Ny relation med USA, ”Trade and Technology Council”
  • Ny strategi för globala partnerskap, ”Global Gateway”
  • Gemensamma regler för bolagsskatt

 

Internationell chef

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.