EU State of the Union: TCO saknar insatser för omställning, jämställdhet och partssamverkan

TCObloggar 2021-09-15

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

I morse var det pompa och ståt i Europaparlamentet i Strasbourg, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var på plats för årets ”State of the Union”. Det är ett linjetal som kommissionens ordförande håller varje höst för att peka ut riktningen för det kommande året.

Von der Leyen inledde med en tillbakablick över pandemin och allt det EU lyckats genomföra på ett drygt år: vaccin till hela EU:s befolkning och stora delar av övriga världen, ett gemensamt covidbevis på bara tre månader, stödpaket till korttidsarbete och den gemensamma återhämtningsplanen för att stimulera ekonomin i medlemsländerna.

Här visade von der Leyen på den stora skillnaden mot finanskrisen för tio år sedan. Då tog det åtta år innan eurozonens BNP var tillbaka på samma nivåer som före krisen. Nu räknar man med att 19 EU-länder redan i år bryter hacket i tillväxtkurvan.

Med detta som fond tog von der Leyen upp en rad områden där kommissionen ska jobba allt intensivare under det kommande året: framför allt handlar det om digitalisering och rättvis klimatomställning. Och det har i sin tur bäring på Europas ekonomiska och säkerhetspolitiska roll i världen. Här finns en tydlig vilja från kommissionen att EU ska stå på egna ben och bli mindre beroende av Kina, till exempel genom att bli världsledande på produktion av halvledare. Man planerar också en rad nya partnerskap med omvärlden, som bygger på handel och investeringar med EU:s värderingar som grund – och även här var udden riktad mot Kinas expansion i världsekonomin. Flera av de här förslagen är viktiga pusselbitar för att stärka EU:s konkurrenskraft, och för TCO är det samtidigt viktigt att ett starkare EU i världsekonomin går hand i hand med en positiv syn på frihandel och inte övergår i protektionism.

Von der Leyens tydlighet i värderingsfrågorna gick inte att ta miste på. Utan att nämna Ungern och Polen vid namn lovade hon att kommissionen använder alla verktyg man har för att säkerställa att EU:s grundvärden respekteras. Det här är oerhört viktigt, och något som TCO helhjärtat stödjer. Skarpare sanktioner för länder som kränker rättsstaten och medborgerliga rättigheter måste på plats.

En rad nya, viktiga initiativ ska tas nu när Europa snart är ute på andra sidan pandemitunneln, men samtidigt lyser en rad centrala, brännande frågor med sin frånvaro. Frågor som är avgörande för att den gröna, digitala omställningen ska bidra till ökad konkurrenskraft och nya, trygga jobb i ett mer socialt Europa.

Hur säkerställer vi att arbetstagare i hela Europa hänger med i den gröna och digitala omställningen? Vad kan EU göra för att se till att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden? Hur avser kommissionen ge ett skydd för välfungerande partsmodeller som nu hotas av allt mer EU-lagstiftning? Och vilka planer finns för att stärka arbetsmarknadens parter i medlemsländerna, en av de viktigaste nycklarna till trygga jobb och ekonomisk utveckling?

Från TCO:s sida kommer vi därför att fortsätta driva på för att kommissionen ger tydliga svar på de här frågorna. Flera av dem handlar om hur EU kan påverka medlemsländerna att genomföra viktiga reformer, och där flera viktiga mål finns i handlingsplanen för EU:s sociala pelare.

Vi kommer dessutom att borra lite ytterligare i några särskilda punkter som nämndes i talet och där förslag väntas inom kort.

  • Förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete
  • Ny lag om mediafrihet, Media Freedom Act
  • Rekommendationer till EU-länderna i 2022 års rättsstatsrapport
  • Nytt program för tillfällig arbetslivserfarenhet för ungdomar i andra EU-länder, ”ALMA”
  • Ny relation med USA, ”Trade and Technology Council”
  • Ny strategi för globala partnerskap, ”Global Gateway”
  • Gemensamma regler för bolagsskatt

 

Internationell chef

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.