En renässans för fredsprojektet

TCObloggar 2022-05-09

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

(Krönika publicerad i Europaportalen 26/4)

Sedan Putin inledde sitt anfallskrig mot Ukraina har det vanligtvis långsamma Brysselmaskineriet agerat blixtsnabbt. Beslut som för bara några månader sedan var otänkbara har fattats på rekordtid.

Ryska företag, banker och oligarker punktmarkeras genom tuffa sanktioner som successivt skruvas upp. Samtidigt får Ukraina hjälp med stora belopp till vapen och humanitärt stöd. Med hjälp av en särskild EU-lag står dörren öppen för ukrainska flyktingar att sätta sig i säkerhet i valfritt medlemsland. Och efter att president Zelenskyy lämnade in ansökan om medlemskap förklarade EU-ledarna unisont att Ukraina har en naturlig plats i den europeiska familjen.

Man skulle kunna säga att kriget i Ukraina innebär en renässans för EU som fredsprojekt. För i grunden är det just freden och våra grundläggande värden som allt handlar om.

EU:s framtidssagor

När Europasamarbetet tog sina första stapplande steg var syftet att undvika de krig som under århundradets första hälft drabbat den europeiska kontinenten. Målet skulle nås genom ett allt starkare ömsesidigt beroende mellan de länder som var med, och faktum är ju att det har fortsatt just på den vägen. Den komplicerade brexitskilsmässan blev en tydlig illustration av hur tätt sammanvävda medlemsländerna är idag.

En inre marknad för varor och tjänster. Rätten att jobba och studera över gränserna, och Schengensamarbetet som säkrar att vi kan resa utan onödiga kontroller. En gemensam valuta, där merparten av EU-länderna är med. Handelsavtal med länder runt om i världen. Och på senare tid en allt starkare social dimension som syftar till att stärka det sociala skyddet och förbättra villkoren för arbetstagare i hela Europa. Risken för en ekonomisk smäll efter Coronapandemin fick EU-länderna att göra ytterligare ett hopp ut i det okända genom att skapa en återhämtningsfond av aldrig tidigare skådat slag. Det här är bara några av EU:s framgångssagor.

Parallellt med allt detta har EU utvidgats från sex länder till dagens union av 27, en oerhört viktig process som bidragit till att slå vakt om fred och demokrati. Men här finns samtidigt mycket kvar att göra, när länder som Polen och Ungern utnyttjar de kryphål som gör att man ostraffat har kunnat bryta mot EU:s grundvärden.

Politiska kompromisser istället för krig

Sjuttio år av utveckling visar ett EU präglat av ständig förhandling och förändring. Dagarna i ända knådas lagtexter av politiker och tjänstemän från Europas alla hörn, med kompromissen som metod. Och det är just detta, att resultat nås vid förhandlingsbordet – och inte på slagfältet – som gör att EU-medlemskapet just så pass attraktivt för sköra demokratier som Ukraina, Moldavien, Georgien och länderna på Balkan – även om vägen till att bli fullvärdig medlem är lång och svår.

Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa?

Hur EU kan bidra till att stoppa Putins övergrepp och bistå i återuppbyggnaden av Ukraina bör förstås stå i fokus framöver, för mer måste göras. En allt djupare integration när det gäller försvars- och säkerhetspolitik ligger i korten, liksom en energiunion för att snabbt kunna bryta beroendet av den gas som finansierar Putins krig.

Och kanske kan just energifrågan bidra till ett kliv framåt som gör Europa världsledande i klimatomställningen? För att den ska bli verklighet och dessutom bidra till trygga jobb och en växande ekonomi behöver vi investera gemensamt och hitta lösningar för att kompetensförsörja en snabbt föränderlig arbetsmarknad. EU bör få en roll stötta upp så att fack och arbetsgivare i hela Europa kan göra sitt för att förhandla fram hållbara överenskommelser.

Dessutom bör EU ta ledningen globalt för en fortsatt öppen och mer hållbar världshandel. Parallellt med allt detta måste EU vässa sitt arbete med att säkerställa att rättsstaten och grundläggande rättigheter upprätthålls i medlemsländerna. Det här är frågor som TCO vill se att Sverige driver under EU-ordförandeskapet nästa vår.

EU måste vinnas på nytt varje dag

I en tid av konflikt och osäkerhet behövs EU mer än någonsin. Men inte minst den franska valrörelsen visade att vårt europeiska fredsprojekt aldrig kan tas för självklart. På många håll lurar krafter som vill montera ner den europeiska integrationen och ersätta samarbete med nya murar.

Därför måste ett projekt som EU vinnas på nytt varje dag och bevisa sitt värde. Det kräver att EU fortsätter göra skillnad – och det förutsätter i sin tur att regeringar, partier, fack, arbetsgivare och andra aktörer kommer med idéer som kan lägga grunden för nästa steg i utvecklingen. Bara då kan förhandlingsmaskineriet fortsätta rulla och fredsprojektet leva vidare.

EU
Internationell chef

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.