En renässans för fredsprojektet

TCObloggar 2022-05-09

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

(Krönika publicerad i Europaportalen 26/4)

Sedan Putin inledde sitt anfallskrig mot Ukraina har det vanligtvis långsamma Brysselmaskineriet agerat blixtsnabbt. Beslut som för bara några månader sedan var otänkbara har fattats på rekordtid.

Ryska företag, banker och oligarker punktmarkeras genom tuffa sanktioner som successivt skruvas upp. Samtidigt får Ukraina hjälp med stora belopp till vapen och humanitärt stöd. Med hjälp av en särskild EU-lag står dörren öppen för ukrainska flyktingar att sätta sig i säkerhet i valfritt medlemsland. Och efter att president Zelenskyy lämnade in ansökan om medlemskap förklarade EU-ledarna unisont att Ukraina har en naturlig plats i den europeiska familjen.

Man skulle kunna säga att kriget i Ukraina innebär en renässans för EU som fredsprojekt. För i grunden är det just freden och våra grundläggande värden som allt handlar om.

EU:s framtidssagor

När Europasamarbetet tog sina första stapplande steg var syftet att undvika de krig som under århundradets första hälft drabbat den europeiska kontinenten. Målet skulle nås genom ett allt starkare ömsesidigt beroende mellan de länder som var med, och faktum är ju att det har fortsatt just på den vägen. Den komplicerade brexitskilsmässan blev en tydlig illustration av hur tätt sammanvävda medlemsländerna är idag.

En inre marknad för varor och tjänster. Rätten att jobba och studera över gränserna, och Schengensamarbetet som säkrar att vi kan resa utan onödiga kontroller. En gemensam valuta, där merparten av EU-länderna är med. Handelsavtal med länder runt om i världen. Och på senare tid en allt starkare social dimension som syftar till att stärka det sociala skyddet och förbättra villkoren för arbetstagare i hela Europa. Risken för en ekonomisk smäll efter Coronapandemin fick EU-länderna att göra ytterligare ett hopp ut i det okända genom att skapa en återhämtningsfond av aldrig tidigare skådat slag. Det här är bara några av EU:s framgångssagor.

Parallellt med allt detta har EU utvidgats från sex länder till dagens union av 27, en oerhört viktig process som bidragit till att slå vakt om fred och demokrati. Men här finns samtidigt mycket kvar att göra, när länder som Polen och Ungern utnyttjar de kryphål som gör att man ostraffat har kunnat bryta mot EU:s grundvärden.

Politiska kompromisser istället för krig

Sjuttio år av utveckling visar ett EU präglat av ständig förhandling och förändring. Dagarna i ända knådas lagtexter av politiker och tjänstemän från Europas alla hörn, med kompromissen som metod. Och det är just detta, att resultat nås vid förhandlingsbordet – och inte på slagfältet – som gör att EU-medlemskapet just så pass attraktivt för sköra demokratier som Ukraina, Moldavien, Georgien och länderna på Balkan – även om vägen till att bli fullvärdig medlem är lång och svår.

Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa?

Hur EU kan bidra till att stoppa Putins övergrepp och bistå i återuppbyggnaden av Ukraina bör förstås stå i fokus framöver, för mer måste göras. En allt djupare integration när det gäller försvars- och säkerhetspolitik ligger i korten, liksom en energiunion för att snabbt kunna bryta beroendet av den gas som finansierar Putins krig.

Och kanske kan just energifrågan bidra till ett kliv framåt som gör Europa världsledande i klimatomställningen? För att den ska bli verklighet och dessutom bidra till trygga jobb och en växande ekonomi behöver vi investera gemensamt och hitta lösningar för att kompetensförsörja en snabbt föränderlig arbetsmarknad. EU bör få en roll stötta upp så att fack och arbetsgivare i hela Europa kan göra sitt för att förhandla fram hållbara överenskommelser.

Dessutom bör EU ta ledningen globalt för en fortsatt öppen och mer hållbar världshandel. Parallellt med allt detta måste EU vässa sitt arbete med att säkerställa att rättsstaten och grundläggande rättigheter upprätthålls i medlemsländerna. Det här är frågor som TCO vill se att Sverige driver under EU-ordförandeskapet nästa vår.

EU måste vinnas på nytt varje dag

I en tid av konflikt och osäkerhet behövs EU mer än någonsin. Men inte minst den franska valrörelsen visade att vårt europeiska fredsprojekt aldrig kan tas för självklart. På många håll lurar krafter som vill montera ner den europeiska integrationen och ersätta samarbete med nya murar.

Därför måste ett projekt som EU vinnas på nytt varje dag och bevisa sitt värde. Det kräver att EU fortsätter göra skillnad – och det förutsätter i sin tur att regeringar, partier, fack, arbetsgivare och andra aktörer kommer med idéer som kan lägga grunden för nästa steg i utvecklingen. Bara då kan förhandlingsmaskineriet fortsätta rulla och fredsprojektet leva vidare.

EU
Internationell chef

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.