Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket mot Ungern

TCObloggar 2021-06-24

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

I över ett decennium har den ungerska regeringen under Viktor Orbán genomfört reform efter reform som systematiskt undergrävt rättsstaten och människors grundläggande rättigheter. Friheten för media har kringskurits, självständigheten för rättsväsendet har inskränkts och den akademiska friheten har begränsats. Under Coronapandemin införde Ungern dessutom undantagstillstånd utan tidsbegränsning.

Nu är Ungern återigen i ropet, efter att det ungerska parlamentet nyligen antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. Lagen har fått extra mycket uppmärksamhet i samband med att fotbollsfederationen UEFA vägrade gå med på att lysa upp fotbollsstadion i München i regnbågsfärger när Ungern spelar EM-match.

Under alltför lång tid har EU underlåtit att agera med kraft mot Ungern. Det har varit obekvämt att föra allt för uppriktiga diskussioner på ministerrådsmöten och i bilaterala kontakter medlemsländer emellan. Men den nya lagen har väckt en enorm ilska hos många medlemsländer, vilket fått tonen att plötsligt skärpas betydligt. 14 EU-länder, däribland Sverige, begärde i måndags att EU-kommissionen agerar och drar Ungern till EU-domstolen, varpå kommissionen tillskrev den ungerska regeringen och krävde en förklaring. Inför EU-toppmötet den 24-25 juni har 17 stats- och regeringschefer i EU (Stefan Löfven är en av dem) skrivit ett nytt brev där man lovar att kämpa mot diskriminering mot HBTQI-personer.

Frågan är – kan protesterna leda till utvecklingen i Ungern bryts? Det vet vi inte, och sannolikt kommer Orbán att avfärda EU-kollegornas krav med att ingen, och särskilt inte Bryssel, har med Ungerns inre angelägenheter att göra.

Men det här sätter återigen fingret på att EU saknar effektiva verktyg för att ta itu med länder som bryter mot unionens grundläggande värden. Det enda verktyg som finns idag är nämligen artikel 7 i fördraget, som ofta kallas ”atombomben”. Den handlar om att ett land som allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden efter en lång och omständlig process kan fråntas sin rösträtt i ministerrådet. Europaparlamentet krävde 2018 att ett artikel 7-förfarande inleds, men fortfarande har rådet inte fattat något beslut i frågan.

Ett ytterligare verktyg som snart finns på plats är den ”villkorsmekanism” som införts i samband med beslutet om den stora återhämtningsplanen. Den innebär att EU ska kunna hålla inne medel från EU-budgeten om ett land kränker rättsstatsprincipen, till exempel om det finns en fara för rättssystemets oberoende. Hur kommissionen och rådet nu hanterar frågan om att stoppa utbetalningar till Ungern blir ett lackmustest på hur mekanismen fungerar. Att medel överhuvudtaget inte betalas ut till länder som kränker rättsstaten och grundläggande värden har varit ett av TCO:s viktigaste krav i samband med budgetförhandlingarna.

Veckans händelser har kallats en ”turning point” när det gäller Ungern i och med att den nya lagen är ett så flagrant övertramp. När så många EU-länder nu enats om en samlad protest gäller det att hålla i och visa att man verkligen menar allvar: alla former av diskriminering mot HBTQI-personer måste upphöra, och Ungern måste omedelbart vidta åtgärder som visar man skyddar minoriteter, respekterar rättsstaten och de grundläggande värden som finns i EU-fördraget.

TCO har en tydlig uppmaning till EU-kommissionen och medlemsländerna:

  • Kräv att den ungerska lagen omedelbart dras tillbaka.
  • Fatta beslut om att artikel 7-processen mot Ungern inleds och genomförs.
  • Säkerställ att inga medel från EU:s återhämtningsfond utbetalas till Ungern förrän samtliga villkor kring rättsstaten är uppfyllda.
  • Tydliggör att länder som systematiskt kränker grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen på sikt inte kan kvarstå som medlemmar i EU.

 

 

 

 

 

Internationell chef

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.