Politiker måste prioritera. Och prioritera bort.

TCObloggar 2018-05-31

Vad ska det offentliga åtagandet omfatta och inte? Vilka skatter vill politikerna höja och vilka vill de sänka? Det måste politikerna berätta för väljarna med bara månader kvar till valet. Politikerna måste helt enkelt prioritera.

 
Det var mitt huvudbudskap på Svenskt näringslivs seminarium ”Hur möter vi välfärdens verkliga utmaningar nästa mandatperiod?” I sammanhanget var det också viktigt att betona att prioriteringar har två sidor; om man prioriterar någonting så måste man även prioritera bort någonting annat.
 
Hur ofta har ni hört en politiker säga att någonting är prioriterat? Minst en gång om dagen, skulle jag säga, oftare under valrörelser. Hur ofta har ni hört samma politiker berätta vad som ska prioriteras bort?
 

   
I en tid med stora problem framför oss i den skattefinansierade välfärdssektorn är det hög tid för politikerna att just prioritera. Från vårt håll på TCO vill vi se tydligare svar på hur partierna ska lösa två av våra största problem. Bristen på arbetskraft och ett lappat och lagat skattesystem.
 
Kompetensförsörjning förtjänar att bli en av de stora valfrågorna 2018. Brist på kompetent arbetskraft hindrar företag från att växa och sänker såväl kapaciteten som kvaliteten i skola, vård och omsorg. Vi måste möjliggöra vidareutbildning för personer som redan finns på arbetsmarknaden så att fler utbildar sig till bristyrken senare i livet. Om inget görs för att möta arbetsmarknadens krav riskerar vi på sikt både välstånd och välfärd i landet.
 
Som prioritering lyfter vi på TCO även behovet av en rejäl genomgripande skattereform, något vi på TCO arbetet för länge. Om inte detta görs kommer kommunal- och landstingsskatterna stiga och marginalskatterna bli ännu högre. Det skulle skada svensk ekonomi och undergräva möjligheterna att lösa de problem som finns inom välfärdssektorn. Skattedebatten borde fokusera på hur vi långsiktigt ska kunna finansiera de offentliga åtagandena samtidigt som skattesystemet främjar tillväxt och konkurrenskraft.
 
På seminariet lyftes frågan om ny teknik kan lösa problemen åt oss. Det tror inte jag. Ny teknik skapar nya möjligheter och kan självklart leda till effektivare och bättre verksamhet, men all erfarenhet visar dels att det tar lång tid för sådana effektiviseringsvinster att materialiseras, dels att ny teknik också gör så att vi kan göra nya saker. Då skapas nytt välstånd, men det är inte alls säkert att vi sparar pengar. Teknik kommer inte att befria oss från behovet att prioritera.
Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund