Några tankar om inkomstspridning

TCObloggar 2018-02-21

I måndags deltog jag vid en debatt arrangerad av Nationalekonomiska föreningen om inkomstfördelningens utveckling, i Sverige och i Världen. Det var en spännande diskussion med Jesper Roine, verksam vid SITE på Handelshögskolan, och Katinka Hort från Finansdepartementets fördelningspolitiska enhet.

Vi pratade bland annat om att Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Materiell fattigdom existerar knappt och är ovanligare än i något annat EU-land, med undantag för Luxemburg. Till skillnad från i till exempel USA har även låginkomsttagare fått del av de senaste decenniernas tillväxt genom höjda inkomster. Vi klarade finanskrisen utan dramatiskt ökande inkomstklyftor. Samtidigt har inkomstspridningen ökat trendmässigt sedan 1990-talet och grupperna med de allra högsta inkomsterna har dragit ifrån. Kraftigt ökade kapitalinkomster, inte minst till följd av höjda fastighetspriser, har lett till ökade skillnader både i inkomst och levnadsstandard.

Vi var överens om att det är svårt att mäta inkomstklyftor. Man kan beräkna den så kallade ”gini-koefficienten”, som ger ett mått från 0 till 1 där 0 innebär att inkomster fördelas helt lika och 1 att de rikaste har allt. Man kan titta på relativ fattigdom – ofta hur många som har under 60 procent av medianinkomsten – på absolut fattigdom – hur många som har under en viss inkomst – eller på ”materiell deprivation” – hur många som, till exempel, inte kan äta måltider med kött minst två gånger i veckan, inte har tvättmaskin eller tillgång till telefon och tillräcklig uppvärmning av bostaden.

Beroende på hur man mäter får man olika svar. Därför lämpar sig fördelningspolitik dåligt för en populistisk debatt. Kvällstidningsrubrikerna om ”vem som vinner och vem som förlorar på regeringens budget” förvirrar mer än de förklarar. Jag tror att vi bör fokusera på det som kan bli riktigt farlig för sammanhållningen i samhället. Det är inte farligt att Ingvar Kamprad, Zlatan Ibrahimovic eller Markus "Notch" Persson blir riktigt rika, men det är skadligt om känslan sprider sig att det finns en elit som inte bidrar, eller till och med smiter undan. Rika människor eller företag som gömmer pengar i skatteparadis eller utnyttjar kryphål i skattereglerna för att slippa betala skatt skapar vrede. Det får heller inte bli så att stora grupper i samhället känner att de inte kan komma någon vart, att hur man än anstränger sig så kan man inte få det bättre. Ännu värre är det om vissa grupper i praktiken befinner sig helt utanför samhället.

Den viktigaste uppgiften för våra förtroendevalda under kommande år är att försöka bevara den skandinaviska tilliten. Upprepade mätningar visar att människor i Sverige litar på varandra. Samhällskontraktet är starkt. För att bevara det krävs vanlig, gnetig politik. Vi måste bevara den trygghet i omställning som förklarar att Sverige varit öppet och alltid välkomnat tekniska framsteg och förändring. Vi måste reformera skattesystemet så att det bättre främjar tillväxt och rimlig omfördelning; skatten på arbete måste bli lägre så att det lönar sig att fortbilda sig och att ta ansvar; skatten på konsumtion och fastigheter måste bli högre för att finansiera välfärden; skatterna måste förändras så att bostadsmarknaden fungerar bättre. Slutligen måste den offentliga sektorn fungera. För att ge alla invånare goda livsbetingelser är det viktigare med en väl fungerande vård och skola än ekonomiska transfereringar. Fungerar inte polis och rättsväsende, så fungerar ingenting annat heller.

Politik är inte atomfysik. Det är ofta ganska enkelt att se vilka problem som behöver lösas. Men att hitta lösningar kräver seriös analys som syftar till att belysa problem, inte till att bekräfta sina egna fördomar.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund