Några tankar om inkomstspridning

TCObloggar 2018-02-21

I måndags deltog jag vid en debatt arrangerad av Nationalekonomiska föreningen om inkomstfördelningens utveckling, i Sverige och i Världen. Det var en spännande diskussion med Jesper Roine, verksam vid SITE på Handelshögskolan, och Katinka Hort från Finansdepartementets fördelningspolitiska enhet.

Vi pratade bland annat om att Sverige är ett av världens mest jämlika länder. Materiell fattigdom existerar knappt och är ovanligare än i något annat EU-land, med undantag för Luxemburg. Till skillnad från i till exempel USA har även låginkomsttagare fått del av de senaste decenniernas tillväxt genom höjda inkomster. Vi klarade finanskrisen utan dramatiskt ökande inkomstklyftor. Samtidigt har inkomstspridningen ökat trendmässigt sedan 1990-talet och grupperna med de allra högsta inkomsterna har dragit ifrån. Kraftigt ökade kapitalinkomster, inte minst till följd av höjda fastighetspriser, har lett till ökade skillnader både i inkomst och levnadsstandard.

Vi var överens om att det är svårt att mäta inkomstklyftor. Man kan beräkna den så kallade ”gini-koefficienten”, som ger ett mått från 0 till 1 där 0 innebär att inkomster fördelas helt lika och 1 att de rikaste har allt. Man kan titta på relativ fattigdom – ofta hur många som har under 60 procent av medianinkomsten – på absolut fattigdom – hur många som har under en viss inkomst – eller på ”materiell deprivation” – hur många som, till exempel, inte kan äta måltider med kött minst två gånger i veckan, inte har tvättmaskin eller tillgång till telefon och tillräcklig uppvärmning av bostaden.

Beroende på hur man mäter får man olika svar. Därför lämpar sig fördelningspolitik dåligt för en populistisk debatt. Kvällstidningsrubrikerna om ”vem som vinner och vem som förlorar på regeringens budget” förvirrar mer än de förklarar. Jag tror att vi bör fokusera på det som kan bli riktigt farlig för sammanhållningen i samhället. Det är inte farligt att Ingvar Kamprad, Zlatan Ibrahimovic eller Markus "Notch" Persson blir riktigt rika, men det är skadligt om känslan sprider sig att det finns en elit som inte bidrar, eller till och med smiter undan. Rika människor eller företag som gömmer pengar i skatteparadis eller utnyttjar kryphål i skattereglerna för att slippa betala skatt skapar vrede. Det får heller inte bli så att stora grupper i samhället känner att de inte kan komma någon vart, att hur man än anstränger sig så kan man inte få det bättre. Ännu värre är det om vissa grupper i praktiken befinner sig helt utanför samhället.

Den viktigaste uppgiften för våra förtroendevalda under kommande år är att försöka bevara den skandinaviska tilliten. Upprepade mätningar visar att människor i Sverige litar på varandra. Samhällskontraktet är starkt. För att bevara det krävs vanlig, gnetig politik. Vi måste bevara den trygghet i omställning som förklarar att Sverige varit öppet och alltid välkomnat tekniska framsteg och förändring. Vi måste reformera skattesystemet så att det bättre främjar tillväxt och rimlig omfördelning; skatten på arbete måste bli lägre så att det lönar sig att fortbilda sig och att ta ansvar; skatten på konsumtion och fastigheter måste bli högre för att finansiera välfärden; skatterna måste förändras så att bostadsmarknaden fungerar bättre. Slutligen måste den offentliga sektorn fungera. För att ge alla invånare goda livsbetingelser är det viktigare med en väl fungerande vård och skola än ekonomiska transfereringar. Fungerar inte polis och rättsväsende, så fungerar ingenting annat heller.

Politik är inte atomfysik. Det är ofta ganska enkelt att se vilka problem som behöver lösas. Men att hitta lösningar kräver seriös analys som syftar till att belysa problem, inte till att bekräfta sina egna fördomar.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Replik: Vi förstår inte Försäkringskassan

Försäkringskassan sågar förslagen till en ny sjukförsäkring. Vi har svårt att förstå myndighetens onyanserade och svepande kritik, skriver företrädare från LO, TCO och Saco.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

06 maj, 2020

Så påverkar Covid-19 pensionerna

Pensionsmyndigheterna har i dagarna lämnat sin prognos till regeringen om utgifterna för kommande år. I prognosen anges bland annat att inkomstpensionen i det allmänna pensionssystemet räknas ned med ungefär 1,5 procent under år 2021.

Pension, Corona

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.