Fixa jobben för framtiden nu

TCObloggar 2018-04-26

Konjunkturinstitutet redovisar i dag i sin senaste konjunkturbarometer att tillväxten fortfarande är stark. I sin senaste konjunkturprognos spådde de att konjunkturen når sin topp nästa år. ESV tror däremot att konjunkturen toppar i år för att dala redan nästa år. Samtidigt som lågkonjunkturen kommer hända står vårt arbetsliv sämre rustat än på länge. De jobb som riskerar att försvinna under nästa lågkonjunktur är framför allt tjänstemannajobb med lägre utbildning. Framför allt är det kvinnodominerade arbeten som står i riskzonen.

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en avgörande utmaning för svensk tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Bland de yrken där det råder störst brist finns många som organiseras av medlemsförbunden i TCO. Det är allt vanligare att företag upplever matchningsproblem, då bredare kompetens än den som finns efterfrågas. Det finns företag som vill växa och skulle kunna göra det om de hittade rätt kompetens. För att säkerställa tillväxt och en hög sysselsättning behöver vi investera i kompetensförsörjning.

De som kommer att förlora sina jobb i nästa lågkonjunktur, och den kommer snart, behöver nya metoder för att möta framtidens arbetsmarknad. Vi behöver tänka nytt på flera fronter. Dagens arbetsgivare behöver få incitament att bekosta utbildningar för sina anställda, det kan röra sig om 3-4 veckors utbildning per år, till skillnad från dagens nivå på ett par dagar per år. Det är en stor investering för arbetsgivaren att ge, samtidigt som den anställde blir mer attraktiv för andra och kan sluta hos sin nuvarande arbetsgivare efter utbildningen. Därför behövs det någon form av statlig stimulans.

Det behöver också löna sig för den individ som vidareutbildar sig och därmed gör den extra ansträngning som krävs, inte bara för att säkra sin egen anställningsbarhet, utan även för att just den ansträngningen är bra för hela Sverige och hjälper till att säkra jobben för många fler. Det är därför fel att dagens marginalskatt innebär att den som tar ett extra ansvar möter en så hög extra skatt på sitt arbete. Det behöver löna sig att göra extra mycket.

Det är inte för sent att vidta viktiga strukturreformer som stärker Sveriges förmåga att klara nästa lågkonjunktur på ett bra sätt. Vi måste förbättra kompetensförsörjningen och omställningsförmågan i arbetslivet. Dessutom bör vi förbereda en genomgripande skattereform.

Sverige har hittills slösat bort den starka konjunktur som råder i stora delar av världen. Det är när solen skiner som taket ska lagas. Efter valet kommer av allt att döma det parlamentariska läget att vara komplicerat. Undersökning efter undersökning visar att svenska folket är trött på blockpolitiken, och bland tjänstemannasektorn finns det ett starkt stöd för blocköverskridande samarbete. Det borde mana alla politiker till eftertanke. Svensk politik behöver av allt att döma mer samarbete.

Läs gärna mer om TCO:s prioriterade frågor inför valet 2018 på viärtco.se

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Myt att a-kassan är generös

Det finns en föreställning om att ersättningen till arbetslösa är särskilt generös i Sverige. Det stämmer inte. I själva verket är arbetslöshetsersättningen i de flesta jämförbara länder mer generös än i vårt land.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund