Fixa jobben för framtiden nu

TCObloggar 2018-04-26

Konjunkturinstitutet redovisar i dag i sin senaste konjunkturbarometer att tillväxten fortfarande är stark. I sin senaste konjunkturprognos spådde de att konjunkturen når sin topp nästa år. ESV tror däremot att konjunkturen toppar i år för att dala redan nästa år. Samtidigt som lågkonjunkturen kommer hända står vårt arbetsliv sämre rustat än på länge. De jobb som riskerar att försvinna under nästa lågkonjunktur är framför allt tjänstemannajobb med lägre utbildning. Framför allt är det kvinnodominerade arbeten som står i riskzonen.

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en avgörande utmaning för svensk tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Bland de yrken där det råder störst brist finns många som organiseras av medlemsförbunden i TCO. Det är allt vanligare att företag upplever matchningsproblem, då bredare kompetens än den som finns efterfrågas. Det finns företag som vill växa och skulle kunna göra det om de hittade rätt kompetens. För att säkerställa tillväxt och en hög sysselsättning behöver vi investera i kompetensförsörjning.

De som kommer att förlora sina jobb i nästa lågkonjunktur, och den kommer snart, behöver nya metoder för att möta framtidens arbetsmarknad. Vi behöver tänka nytt på flera fronter. Dagens arbetsgivare behöver få incitament att bekosta utbildningar för sina anställda, det kan röra sig om 3-4 veckors utbildning per år, till skillnad från dagens nivå på ett par dagar per år. Det är en stor investering för arbetsgivaren att ge, samtidigt som den anställde blir mer attraktiv för andra och kan sluta hos sin nuvarande arbetsgivare efter utbildningen. Därför behövs det någon form av statlig stimulans.

Det behöver också löna sig för den individ som vidareutbildar sig och därmed gör den extra ansträngning som krävs, inte bara för att säkra sin egen anställningsbarhet, utan även för att just den ansträngningen är bra för hela Sverige och hjälper till att säkra jobben för många fler. Det är därför fel att dagens marginalskatt innebär att den som tar ett extra ansvar möter en så hög extra skatt på sitt arbete. Det behöver löna sig att göra extra mycket.

Det är inte för sent att vidta viktiga strukturreformer som stärker Sveriges förmåga att klara nästa lågkonjunktur på ett bra sätt. Vi måste förbättra kompetensförsörjningen och omställningsförmågan i arbetslivet. Dessutom bör vi förbereda en genomgripande skattereform.

Sverige har hittills slösat bort den starka konjunktur som råder i stora delar av världen. Det är när solen skiner som taket ska lagas. Efter valet kommer av allt att döma det parlamentariska läget att vara komplicerat. Undersökning efter undersökning visar att svenska folket är trött på blockpolitiken, och bland tjänstemannasektorn finns det ett starkt stöd för blocköverskridande samarbete. Det borde mana alla politiker till eftertanke. Svensk politik behöver av allt att döma mer samarbete.

Läs gärna mer om TCO:s prioriterade frågor inför valet 2018 på viärtco.se

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Corona: Genom samarbete ska vi klara krisen

Coronaviruset påverkar hela samhället. Många av TCO-förbundens medlemmar arbetar nu hårt med att vårda de som blivit sjuka, minska spridningen och se till så att samhället fortsätter att fungera.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

20 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Therese Svanström - Ordförande TCO

17 mars, 2020

När vi gör saker tillsammans blir det bättre

Med tanke på det rådande läget känns inte firande som något helt lämpligt att göra. Däremot tycker jag att vi kan ägna en liten stund åt att tänka på att det är kollektivavtalets dag. Även om det kan kännas avlägset med tjänstepension, föräldralön och annat är det ändå en väldigt viktig del av vårt arbetsliv. Och visst är det fantastiskt att ungefär 9 av 10 arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal?

Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 mars, 2020

En konstig vecka men vi måste köra på

Den senaste veckan har stämningen varit en av de märkligare jag upplevt senaste åren. Människor känner oro och den oron måste vi förstå. Jag tror däremot att vi verkligen måste göra allt vi kan för att agera rationellt.

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 mars, 2020

Hur ökar vi den ekonomiska jämställdheten?

I fredags presenterade regeringen att de tillsätter en kommission för ”jämställda livsinkomster”. Att det i Sverige 2020 fortfarande finns strukturella skillnader i kvinnor och mäns inkomster är inget mindre än en skandal. Den ekonomiska jämställdheten måste öka.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.