Budgetförhandlingarna - djupare skyttegravar eller ansvar för Sverige?

TCObloggar 2017-08-18

Just nu är budgetförhandlingarna som allra intensivast i regeringen. När regeringen samlas till sin traditionella kräftskiva på Harpsund ska allt vara klart. Oppositionen ligger i startgroparna för att lägga sina skuggbudgetar. Budgetutspelen duggar tätt.

Det är nu tre saker som borde hända. För det första borde Alliansen backa från sin idé att begära misstroende mot finansministern eller något annat statsråd om budgeten innehåller tre utpekade skatteförslag som man inte tycker om. Misstroendeinstitutet finns till för att en riksdagsmajoritet ska kunna avsätta ett statsråd som man anser misskött sitt ämbete eller som visat sig personligen olämplig. Att begära misstroende mot ett statsråd baserat på att regeringen förelägger riksdagen sin politik i en proposition är däremot inte bara dumt, utan ett tydligt missbruk av det tyngsta vapen varmed riksdagen kan utöva sin kontrollmakt. Om en riksdagsmajoritet ogillar regeringens förslag så kan förslagen röstas ned i kammaren. Det som förefaller vara Alliansens plan, det vill säga att avstå från att agera för att stoppa förslagen om regeringen inte böjer sig för misstroendehotet, men att därefter avsätta ett statsråd, ger snarast uttryck för parlamentarisk personlighetsklyvning.

För det andra borde regeringen backa från de tre skatteförslag som Alliansen kritiserat. Det är inte bara den politiska oppositionen som kritiserat förslagen utan många andra bedömare. Förslagen är sakligt dåliga. Den begränsade uppräkningen av brytpunkterna skärper de redan extrema svenska marginalskatterna. Flygskatten har, som den utformats, ingen miljönytta och försämrar för de delar av landet som är beroende av väl fungerande flygtrafik. Förändringen av fåmansbolagsreglerna behöver omarbetas eftersom de drabbar växande företag som skapar framtidens tillväxt och jobb. Att backa från dessa förslag skulle visa att regeringen lyssnar på saklig kritik och är villig att låta landets intressen gå före politisk prestige.

För det tredje borde regeringen och Alliansen komma överens om att nu tillsätta de utredningar som behövs för att åtgärda de centrala problemen i det svenska skattesystemet – den extrema skillnaden mellan beskattningen av arbetsinkomster respektive kapitalinkomster och det systematiska skattemässiga gynnandet av hög belåning. Det måste göras nu för att lägga grunden för en bred och tillväxtfrämjande skatteöverenskommelse efter 2018 års val.

Risken finns att det är något annat som kommer att hända. Regeringen lägger sina skatteförslag som planerat, bland annat som en följd av budgetsamarbetet med Vänsterpartiet. Alliansen tvingas då att antingen verkställa sitt oöverlagda hot eller möta en svekdebatt. (Förmodligen kommer svekdebatten även om hotet verkställs, eftersom skatteförslagen ju inte stoppas för att man i efterhand avsätter ett statsråd.) Skyttegravarna i svensk politik skulle därmed befästas ytterligare. De utredningar som behövs skulle inte tillsättas. De reformer av skattesystemet som krävs för tillväxt och jobbskapande skulle dröja ytterligare. Det vore dystert och knappast något som regerings- eller Allianspartierna tjänar på, varken sakligt eller opinionsmässigt.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Corona: Genom samarbete ska vi klara krisen

Coronaviruset påverkar hela samhället. Många av TCO-förbundens medlemmar arbetar nu hårt med att vårda de som blivit sjuka, minska spridningen och se till så att samhället fortsätter att fungera.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

20 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Therese Svanström - Ordförande TCO

17 mars, 2020

När vi gör saker tillsammans blir det bättre

Med tanke på det rådande läget känns inte firande som något helt lämpligt att göra. Däremot tycker jag att vi kan ägna en liten stund åt att tänka på att det är kollektivavtalets dag. Även om det kan kännas avlägset med tjänstepension, föräldralön och annat är det ändå en väldigt viktig del av vårt arbetsliv. Och visst är det fantastiskt att ungefär 9 av 10 arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal?

Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 mars, 2020

En konstig vecka men vi måste köra på

Den senaste veckan har stämningen varit en av de märkligare jag upplevt senaste åren. Människor känner oro och den oron måste vi förstå. Jag tror däremot att vi verkligen måste göra allt vi kan för att agera rationellt.

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 mars, 2020

Hur ökar vi den ekonomiska jämställdheten?

I fredags presenterade regeringen att de tillsätter en kommission för ”jämställda livsinkomster”. Att det i Sverige 2020 fortfarande finns strukturella skillnader i kvinnor och mäns inkomster är inget mindre än en skandal. Den ekonomiska jämställdheten måste öka.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.