Hur länge måste vi vänta?

TCObloggar 2018-01-23

Annika Strandhäll har tidigare flaggat för att hon ska komma med åtgärder för att rätta till sin egen politik kring hanteringen av sjukförsäkringen. Som en present till alla de som kritiserar de orimliga och stundom omänskliga bedömningar som Försäkringskassan gör av människors arbetsförmåga. En liten lyckokaka till de som inte får några pengar på kontot eftersom de är för sjuka för att gå till jobbet men för friska enligt Försäkringskassans mall för vad man ska orka med. Frågan är hur länge vi ska behöva vänta på Strandhäll? Om det är för att hon och regeringen har ont om idéer bör de prata med TCO - vi har flera förslag på hur dagens sjukförsäkring kan bli bättre.

Socialförsäkringsutskottet har innan jul tydligt markerat att de anser att en översyn av regelverket och tillämpningen måste genomföras så snart som möjligt med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmågan i förhållande till normalt förekommande arbete och möjligheten att ge sjukpenning vid tex medicinsk rehabilitering. Riksdagen har ställt sig bakom uttalandet och en rad av regeringens egna partikamrater har motionerat med samma kritik.

TCO ser med oro på hur människor i dag förlorar sin rätt till sjukpenning och i många fall måste söka sig till arbeten där deras kompetens och erfarenhet inte kan tas tillvara. Sjukförsäkringen måste vara utformad så att den som blir sjuk har en rimlig chans att komma tillbaka till sitt gamla arbete, eller till ett annat arbete där hen kan ta tillvara sin kompetens och erfarenhet.

Därför vill TCO bland annat att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot arbeten inom deras kompetensområde innan arbetsförmågan prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. TCO vill också öka möjligheterna för långtidssjukskrivna att påbörja en omställning till annat arbete genom studier redan under sjukskrivningen – något som en stor andel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen efterfrågar. Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga måste också vara rättssäker och transparent. Bedömningen ska utgå från de krav på funktioner och förmågor som faktiskt ställs inom olika arbeten och yrkesområden. Det ska inte vara möjligt att bli betraktad som frisk för sjukpenning hos Försäkringskassan, men för sjuk för att arbeta hos Arbetsförmedlingen.

Hittills har vi inte sett några förslag från Annika Strandhäll eller regeringen. Vi på TCO har däremot en rad förslag kring hur dagens sjukförsäkring kan bli bättre – förslag som utgår från den verklighet som TCO-förbundens över 1,4 miljoner medlemmar möter när de blir sjuka och tvingas vända sig till Försäkringskassan och sjukförsäkringen. Vi diskuterar gärna våra förslag med Annika Strandhäll och alla andra som är intresserade av hur dagens sjukförsäkring kan bli en försäkring som både ger trygghet för de som blir sjuka och stöd och hjälp för återgång till ett arbete där kompetens och erfarenhet tas tillvara.

Utredare välfärdsfrågor

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

TCO söker en kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla TCO till en ännu bättre påverkansorganisation gentemot beslutsfattare i Sverige och EU? Vi söker en kvalificerad jurist till vårt team Europa och juridik. Sista ansökningsdag är 28 maj.

Läs mer här

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
25 maj 2018

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Anmäl dig här
4 juni 2018

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Anmäl dig här
5 juni 2018

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Anmäl dig här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund