A-kassan är fortfarande statens kassako

TCObloggar 2019-04-04

Överfinansieringen av a-kassan uppgick till 20 miljarder kronor 2018. Den är fortfarande en viktig kassako för staten.

Varje år vid den här tiden brukar jag redovisa hur det ser ut med a-kassans finansiering. Under de senaste elva åren har a-kassesystemet fungerat som statens kassako. Statsmakten har aldrig tagit in mindre än åtta miljarder mer än man betalat ut, undantaget år 2009. Förra året uppgick överskottet till drygt tjugo miljarder.

A-kassan finansieras så här; statsmakten tar dels in en arbetsgivaravgift (arbetsmarknadsavgiften) och dels betalar a-kassorna en finansieringsavgift som ytterst kommer från a-kassemedlemmarnas individuella avgift. Med dessa intäkter ska staten finansiera arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, statlig lönegaranti och pensionsavsättningar för dessa utbetalningar.

Tanken var god när den här modellen för arbetslöshetens finansiering presenterades i mitten på 1990-talet. Men efterhand har politiken perverterat systemet genom klåfingrighet. De cirka 166 miljarder kronor som  a-kassan har gått i överskott med under perioden 2007 till 2018, har gått rakt in i statskassan att användas för andra ändamål.

Arbetsmarknadsavgiften glider allt längre bort från att vara den försäkringsavgift som den en gång var tänkt som. Det är inte hållbart i längden. Den kommande skattereformen måste ha den här frågan på agendan.

A-kasseexpert

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund