A-kassan och sjukförsäkringen är inga bidrag!

TCObloggar 2019-10-21

Är arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bidrag? I samband med Moderaternas stämma i helgen har distinktionen mellan försäkringsersättningar och bidrag än en gång blivit aktuell.

Vad är vad?
Skillnaden mellan bidrag och försäkring är att den senare bygger på att en premie har betalats in, vilken ger försäkringstagaren rätt till ersättning (under vissa villkor). Inbetalningen kan ske på kollektiv eller individuell basis. Sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring är exempel på försäkringar. Bidrag får man utan att ha betalat någon försäkringspremie, till exempel på basis av behov. 

För TCO som samlar 13 olika fackförbund och därigenom 1.4 miljoner människor är det oehört viktigt att politiska företrädare kan skilja mellan bidrag och försäkringar. Försäkringar i form av arbetslöshetskassa och sjukförsäkring har inte enbart betydelse för den enskildes ekonomi utan har stor effekt på arbetsmarknadspolitken. Vilken arbetsmarknadspolitik vill man forma om man vill montera ner de försäkringar som bär upp arbetsmarknadens omställningsförmåga? För vi behöver kunna ställa om! Svensk arbetsmarknad är inte statisk. Varje år omsätts cirka 900 000 jobb, knappt 430 000 försvinner och 515 000 tillkommer. Dynamiken på arbetsmarknaden ställer krav på att det ska finnas möjlighet till ekonomisk trygghet om man är mellan två jobb.

Exempel arbetslöshetsförsäkring
TCO-förbundens medlemmar, den växande medelklassen, betalar i själva verket för inkomsttryggheten fyra gånger. Först via den arbetsgivaravgift som finansierar a-kassan. Den tas ur löneutrymmet. Sen betalar man en individuell avgift till a-kassan. Därefter avstår man ytterligare löneutrymme för omställningsavtalen och slutligen betalar man en premie till fackens inkomstförsäkring.

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras av arbetstagarnas egna pengar. Alltså är det en försäkring.

 

 

 

A-kasseexpert

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund