Varför ska jag jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal?

TCObloggar 2019-11-14

Det finns många, många skäl till varför du ska välja att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal. Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. De flesta kan inte klara sin ekonomi om något allvarligt händer utan hjälp av kollektivavtalets försäkringar.

Det finns många, många skäl till varför du, om du har möjlighet, ska välja att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.

Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. Det är försäkringar som fackförbund tillsammans med arbetsgivare har förhandlat fram att omfatta alla som arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Du behöver inte vara med i facket för att omfattas men du måste arbeta på en arbetsplats som har kollektivavtal.

I kollektivavtalet finns det försäkringar för att skydda dig, för att ge dig trygghet.

Det finns försäkring för om du blir sjuk. Du får ersättning utöver det du får från försäkringskassan. Det är av enormt stor betydelse om du blir långvarigt sjuk.

Och det finns försäkring som ger dig ersättning om du blir skadad när du arbetar.

Och det finns försäkringar för om du blir uppsagd. Du får ersättning utöver det du får från a-kassan. Och dessutom hjälp med att hitta ett nytt jobb.

Och det finns försäkringar för om du får barn. Du får mer i ersättning när du är föräldraledig än ersättningen från försäkringskassan.

Och det finns försäkringar som hjälper dina efterlevande ekonomiskt om du skulle dö.

Ofta gäller försäkringarna för alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal redan efter en ganska kort tid på arbetsplatsen men ibland kan det krävas mer för att kvalificera sig för en kollektivavtalad ersättning. Vid till exempel uppsägning är det vanligt att man ska ha fyllt 40 år och ha jobbat minst fem år inom avtalsområdet för att vara kvalificerad för ersättning utöver a-kasseersättningen. Och uppsägningen ska bero på arbetsbrist.

Det är viktigt att veta vilket skydd man har för olika livshändelser. Försäkringarna betyder mycket i ekonomisk förstärkning för många. Många blir en dag föräldralediga. Många kan också bli sjuka en längre tid. Och många får tyvärr också arbetsskador, blir uppsagda eller så kan någon i en familj dö före pensionsåldern. Hur klarar familjen sin ekonomi då?

Men om man inte vill ta reda på viket skydd man har när något händer, så kan man ändå lita på att kollektivavtalet hjälper till, och skyddar. Ersättningarna från kollektivavtalets försäkringar har en stor betydelse för hushållets ekonomi.

De kollektivavtalade lösningarna har funnits länge. De är robusta och pålitliga. De försvinner inte om det blir en lång lågkonjunktur. De finns där.

Härom dagen hade AFA-försäkring ett seminarium där de redogjorde för arbetsplatsens försäkringar. Se mer på https://www.afaforsakring.se/. Vi på TCO har också skrivit en rapport där vi visar vilket skydd man har från det allmänna och från kollektivavtalet vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. Och vid arbetslöshet, även från fackets inkomstförsäkring. Och visar, genom att illustrera med två typhushåll, hur hushållens ekonomi påverkas vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet med och utan kollektivavtalets försäkringar. Läs mer i https://www.tco.se/Aktuellt/publikationer2/2019/tryggheten-staten-och-partsmodellen/

Nationalekonom

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Corona: Genom samarbete ska vi klara krisen

Coronaviruset påverkar hela samhället. Många av TCO-förbundens medlemmar arbetar nu hårt med att vårda de som blivit sjuka, minska spridningen och se till så att samhället fortsätter att fungera.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

20 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Therese Svanström - Ordförande TCO

17 mars, 2020

När vi gör saker tillsammans blir det bättre

Med tanke på det rådande läget känns inte firande som något helt lämpligt att göra. Däremot tycker jag att vi kan ägna en liten stund åt att tänka på att det är kollektivavtalets dag. Även om det kan kännas avlägset med tjänstepension, föräldralön och annat är det ändå en väldigt viktig del av vårt arbetsliv. Och visst är det fantastiskt att ungefär 9 av 10 arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal?

Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 mars, 2020

En konstig vecka men vi måste köra på

Den senaste veckan har stämningen varit en av de märkligare jag upplevt senaste åren. Människor känner oro och den oron måste vi förstå. Jag tror däremot att vi verkligen måste göra allt vi kan för att agera rationellt.

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 mars, 2020

Hur ökar vi den ekonomiska jämställdheten?

I fredags presenterade regeringen att de tillsätter en kommission för ”jämställda livsinkomster”. Att det i Sverige 2020 fortfarande finns strukturella skillnader i kvinnor och mäns inkomster är inget mindre än en skandal. Den ekonomiska jämställdheten måste öka.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.