Ska vi jobba längre upp i åldrarna måste flera saker förändras

TCObloggar 2022-02-07

För att klara kompetensförsörjningen och arbetsmarknadens behov av arbetskraft behöver den seniora arbetskraften tas bättre till vara och värderas upp. Vi behöver till exempel en lagstiftning mot åldersdiskriminering men även strategier för arbetsmiljön.

I takt med att vi blir allt äldre förväntas vi arbeta allt längre. Det fungerar inte om andelen som arbetar är allt för liten i relation till den totala befolkningen, försörjningsbördan blir då alltför stor.
För att vi ska kunna arbeta allt längre behöver flera saker förändras. Förutom lagstiftning mot åldersdiskriminering kräver ett hållbart arbetsliv även strategier för arbetsanpassning och en mer positiv attityd till åldrande.

Mikael Widell Blomé, docent i arbetsmiljöteknik, menar att det krävs en strategi för åldershantering för att motverka negativa attityder till medarbetare i olika åldrar. Det är viktigt att aktivt arbeta med rutiner, attityder och utveckling av medarbetarnas erfarenhet oavsett ålder.
Mikael Widell Blomé och hans kollegor har gjort en intervjustudie på företag och i offentliga organisationer och en litteraturstudie som även presenterats på ett seminarium hos AFA Försäkring. Studien visade att det ofta finns ett motsatsförhållande i hur unga och gamla uppfattas. Man uppfattar unga som att de oftare byter jobb, medan äldre uppfattas som lojala. Unga är positiva till ny teknik och äldre är negativa till ny teknik. Det visade sig även att unga anses ha så kallade hårda kvaliteter, som flexibilitet, fysisk och mental kapacitet och vilja att lära sig tekniska färdigheter. Äldre anses ha fler så kallade mjuka kvaliteter, som ledaregenskaper och sociala färdigheter, anlag för kreativ problemlösning och arbetsmoral. De hårda kvaliteterna har större vikt än de mjuka vid utvärdering av produktivitet.

Det finns goda möjligheter att skapa en god arbetsmiljö. Till exempel kan flexibel arbetstid möjliggöra en anpassning av arbetet som kan bidra till ett längre arbetsliv. Uppfattningen att ålder är ett hinder är framför allt en föreställning, menar Mikael Widell Blomé.
Mikael Widell Blomé och hans kollegor menar vidare att ett hållbart arbetsliv kräver anpassningar på tre nivåer:

  • På individnivå handlar det om att sträva efter en god hälsa.
  • På företagsnivå behöver vi åldersanpassa arbetsplatsen för att kunna utveckla medarbetare och behålla dem längre. Det behövs ett medvetet arbete för att bygga attityder till äldre medarbetare.
  • På samhällsnivå behöver beslutsfattare arbeta aktivt för att möta utmaningar med en åldrande arbetskraft och minska åldersdiskriminering.

John Mellkvist som är drivande i frågor för att motverka ålderism sade på ett webbinarium anordnat av Diversity Charter Sweden i januari 2022 att forskning visar att äldre hjärnor ser sammanhang medan yngre ser detaljer.
I sin bok Välj din ålder skriver John Mellkvist att studier visar att medan yngre arbetskraft har mer flexibilitet, syn och styrka, så kompenserar de äldre medarbetarna detta med mer tålamod och bättre färdigheter kopplade till erfarenhet. Han menar att en ny attityd till senior arbetskraft och ett ökat intresse för äldre målgrupper har börjat synas hos företagen. Tyska bilkoncernen BMW har till exempel gjort en stor satsning på sina äldre medarbetare med bland annat mjukare golv i fabrikerna, ställbara stolar vid rullbanden och specialtillverkade skor. BMW kallar det för ett ”socialt kontrakt” både gentemot sina anställda och den tyska staten.

På webbinariet anordnat av Diversity Charter Sweden berättades det även att Axel Johnsson är en strålande förebild på företag i Sverige när det gäller arbete mot ålderism. De har ett nytt mål som innebär att det minst ska vara tio procent av de anställda i varje åldersintervall (5 grupper med 10års-intervall).

Att både göra det möjligt för senior arbetskraft att arbeta kvar genom anpassning av arbetsmiljön så som BMW har gjort, och att motverka fördomar och aktivt rekrytera olika åldrar så som Axel Johnson är två mycket goda exempel på vad som behövs för att klara kompetensförsörjningen framöver – och för att vi som individer, företagen och samhället ska kunna utvecklas mot sin fulla potential.

TCO-förbundens medlemmar behöver en hållbar arbetsmiljö, vilket innebär att alla anställda oavsett individuella förutsättningar får reella möjligheter att kunna och vilja orka arbeta längre. Det innebär bland annat satsningar på förbättrad arbetsmiljö och flexibilitet i flera delar och skeden av arbetslivet.

Det behövs också bättre förutsättningar för det livslånga lärandet. Kompetensutveckling och omställning ska vara möjligt under hela arbetslivet. Behovet att kunna vidareutbilda och ställa om sig ökar i flera skeden av arbetslivet. Svårigheter att kunna göra det hindrar inte bara den individuella utvecklingen och försämrar den enskildes anställningsbarhet, utan försvårar även kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

 

Utredare arbetslöshetsförsäkringen

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.